Danskprøver

 

Om danskprøverne

Der er fire prøver i dansk, der afslutter de tre danskuddannelser. Se mere om danskprøverne, dispensation for tilmeldingsfrist, fritagelse, klagesager m.m. samt om ansvaret og reglerne for danskprøverne.

Prøvernes indhold og niveau

Danskprøverne dokumenterer, i hvilken grad prøvedeltageren opfylder faglige mål og krav til sprogfærdighedsniveauer. Læs mere om prøvens niveau og indholdet af de forskellige delprøver.

Om Prøve i Dansk 1 (PD1) - indhold og niveau

Prøve i Dansk 1 (PD1) afslutter Danskuddannelse 1. Læs mere om indhold og niveau på hver af delprøverne.

Om Prøve i Dansk 2 (PD2) - indhold og niveau

Prøve i Dansk 2 (PD2) afslutter Danskuddannelse 2. Læs mere om indhold og niveau på hver af delprøverne.

Om Prøve i Dansk 3 (PD3) - indhold og niveau

Prøve i Dansk 3 (PD3) afslutter Danskuddannelse 3 efter modul 5. Læs mere om indhold og niveau på hver af delprøverne.

Om Studieprøven (SP) - indhold og niveau

Studieprøven afslutter Danskuddannelse 3 efter modul 6. Studieprøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Læs mere om indhold og niveau på hver af delprøverne.

Om bedømmelse ved danskprøverne

Eksaminator og censor samarbejder om bedømmelsen. Se mere om retningslinjer, samarbejde, roller og valg af emner.

Bedømmelsesvejledninger og lydfiler

Danskprøverne bedømmes ud fra faglige mål og bedømmelseskriterier, der er præciseret i bedømmelsesvejledningerne. Læs mere i vejledningerne og hent lydfilerne med tidligere prøver. Læs også om SIRIs bedømmertræningssite.

Praktisk prøveafholdelse - danskprøver

Prøveafholderen har ansvaret for prøverne og at informere prøvedeltagerne om dem. Find vejledninger, skemaer og anden information til den praktiske prøveafholdelse her.

Materiale til beskikkede censorer

Som beskikket censor skal du udfylde honorarblanket og rejseblanket. Materialet kan du få hos den prøveansvarlige på sprogcenteret eller downloade her.