Danskuddannelserne og prøverne er reguleret i danskuddannelsesloven og en række bekendtgørelser

Reglerne om danskuddannelserne og danskprøverne finder du i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge; m.fl. og i bekendtgørelser udstedt i medfør af loven. De øvrige prøver er reguleret i bekendtgørelser, der dækker hver sin prøve. På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (uim.dk) finder du et samlet overblik over de gældende regler.

Danskuddannelserne

  • Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
  • Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
  • Bekendtgørelse om modultestning på danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Danskprøverne

  • Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
  • Bekendtgørelse om karakterskala inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Andre prøver

  • Bekendtgørelse om indfødsretsprøven
  • Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven
  • Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge
  • Bekendtgørelse om forlængelsesprøven.