Om Prøve i Dansk 3 (PD3) - indhold og niveau

Prøve i Dansk 3 (PD3) består af en skriftlig og en mundtlig del. Læs mere om hver af delprøverne, hvordan prøven foregår og kravene til at bestå prøven.

Prøve i Dansk 3 henvender sig til voksne udlændinge, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Prøven ligger på et niveau, der svarer til B2 (CEFR).

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Til den skriftlige del er der en prøve i læseforståelse og en prøve i skriftlig fremstilling.

Prøve i Læseforståelse

 

Prøvegrundlag

Fokus og opgavetype

Varighed og hjælpemidler

Delprøve 1 varer 25 minutter, og delprøve 2A, 2B og 3 varer 65 minutter. Ingen hjælpemidler er tilladt.

 

Delprøve 1

En samling informerende tekster med en samlet længde på ca. 10 normalsider.

Der er 15 spørgsmål til tekstsamlingen.

Fokus: Færdighed i at læse hurtigt for at finde og uddrage specifikke, faktuelle informationer i større tekstmængder.

Opgavetype: Kort-svar.

Delprøve 2A

En informerende og diskuterende og/eller argumenterende tekst på ca. 1,5 normalside.

Der er 3 spørgsmål til teksten, der stilles i kronologisk orden.

Fokus: Færdighed i at læse omhyggeligt globalt, dvs. forstå indholdet i detaljer og dermed forstå, hvad der er de vigtigste pointer i teksten.

Opgavetype: Multiple-choice. Prøvedeltageren skal ved hvert spørgsmål vælge det rigtige svar blandt tre svarmuligheder. 

Delprøve 2B

En informerende og diskuterende og/eller argumenterende tekst på ca. 2,5 normalside.

I teksten er der udvalgt og fjernet 5 tekstafsnit af nogenlunde samme længde.

Fokus: Færdighed i at læse omhyggeligt globalt, dvs. forstå indholdet i detaljer og dermed forstå, hvad der er de vigtigste pointer i teksten.

Opgavetype: Gapped-text. I opgavehæftet står de fjernede afsnit i tilfældig rækkefølge. Prøvedeltageren skal anføre, hvor de fjernede tekstafsnit passer i teksten. Der er to afsnit, som ikke passer i teksten.

Delprøve 3

En informerende og diskuterende og/eller argumenterende tekst på ca. 1½ normalside.

I teksten er der fjernet 8 ord eller udtryk.

Fokus: Færdighed i at læse omhyggeligt lokalt, dvs. forstå indholdet i detaljer i og omkring de sætninger, hvor ordene eller udtrykkene mangler, samt forstå den præcise betydning af ordene og udtrykkene.

Opgavetype: Multiple-choice. I opgavehæftet præsenteres hvert af de fjernede ord eller udtryk sammen med tre andre svarmuligheder, der ikke passer i teksten.  Prøvedeltageren skal anføre, hvilken af de fire svarmuligheder, der er den rigtige.Prøve i Skriftlig fremstilling

 

Prøvegrundlag

Fokus og opgavetype

Varighed og hjælpemidler

Prøven varer sammenlagt 2½ time. Alle ordbøger er tilladt.

 

Delprøve 1

En e-mail fra en ven.

Fokus: Færdighed i at:

 • skrive en personlige mail og svare på spørgsmål
 • fortælle, beskrive, forklare og begrunde. 
Opgavetype: En uformel e-mail relateret til hverdagen.

Delprøve 2

En opgave om et alment og samfundsmæssigt emne.

Prøvedeltager skal enten besvare opgave A eller opgave B. I begge opgaver er der tre punkter, der skal besvares.

Sproghandlinger i opgave 2A:

 1. at beskrive faktainput
 2. at fortælle om årsager
 3. at diskutere fordele og ulemper eller lignende

Sproghandlinger i opgave 2B:

 1. at fortælle om personlige erfaringer
 2. at kommentere et eller to udsagn/synspunkter/…
 3. at diskutere fordele og ulemper eller lignende.

Fokus: Færdighed i at:

 • skrive en tekst om et alment og samfundsmæssigt emne
 • fortælle, beskrive, forklare, begrunde, vurdere og argumentere.

Opgavetype: En sammenhængende tekst på minimum 200 ord.


Prøver i Mundtlig Kommunikation

 

Prøvegrundlag

Fokus og opgavetype

Varighed og hjælpemidler

Prøven består af en delprøve 1 og delprøve 2, der hver varer ca. 5 minutter. I delprøve 1 bliver prøvedeltager testet i et emne, han eller hun har forberedt før eksamen. I delprøve 2 bliver prøvedeltager testet i et emne, han eller hun ikke kender på forhånd.

 

Delprøve 1

En uge inden prøven får prøvedeltager udleveret et emne af sprogcentret. Emnet handler om en samfundsmæssig problematik.
I delprøven skal prøvedeltageren først holde en præsentation på ca. 2 minutter.


Efter præsentationen stiller eksaminator spørgsmål til præsentationen. Eksaminator kan bede prøvedeltager forklare eller uddybe noget af det, han eller hun har sagt under præsentation. Eksaminator skal herudover bede prøvedeltager forklare, begrunde og tage stilling til spørgsmål, der ligger i forlængelse af præsentationen.

Fokus: Færdighed i at:

 • Holde en forberedt, organiseret og sammenhængende præsentation om et alment og samfundsmæssigt emne.
 • Fortælle, forklare, begrunde, tage stilling og argumentere.

Opgavetype:

 • En forberedt præsentation på ca. 2 minutter om det udleverede emne.
 • Opfølgende spørgsmål til præsentationen.

Delprøve 2

Til prøven skal prøvedeltager ved lodtrækning trække et emne blandt tre mulige. Emnet handler om en samfundsmæssig problematik.

I delprøven skal prøvedeltageren svare på spørgsmål til emnet fra eksaminator. Eksaminator stiller først det første obligatoriske spørgsmål om et konkret aspekt af emnet og følger op med flere spørgsmål, hvor eksaminator beder prøvedeltager præcisere, forklare eller uddybe noget af det, han eller hun har svaret. Dernæst stiller eksaminator det andet obligatoriske spørgsmål om et mere overordnet aspekt af emnet og følger igen op med flere spørgsmål, hvor eksaminator beder prøvedeltager præcisere, forklare eller uddybe noget af det, han eller hun har svaret.

Fokus: Færdighed i at:

 • Forstå sprogligt og indholdsmæssigt forholdsvis komplekse spørgsmål om almene og samfundsmæssige emner.
 • Fortælle, forklare, begrunde, tage stilling og argumentere.

Opgavetype:

Spørgsmål til uforberedt emne.