Kollegaen som sprogmentor

Med en kollega som sprogmentor får din udenlandske medarbejder styrket sine muligheder for at lære dansk på arbejdspladsen.

Sprogmentoren er en dansktalende medarbejder i virksomheden, der får et særligt ansvar for at støtte en udenlandsk medarbejder, der er i gang med at lære dansk. Den udenlandske medarbejder får dermed direkte adgang til hjælp og sproglig støtte fra en erfaren kollega i hverdagen.

Fordelen ved, at din udenlandske medarbejder har en kollega som sprogmentor, er, at medarbejderen kan få hjælp til at lære netop det sprog, der er behov for på jeres arbejdsplads. Medarbejderen kan også få hjælp til at forstå arbejdspladsens normer og rutiner, og til at indgå i det sociale fællesskab på arbejdspladsen. Virksomheder oplever, at medarbejdere, der har en kollega som sprogmentor, lærer mere dansk i hverdagen på arbejdspladsen, og efter noget tid kan løse deres opgaver mere selvstændigt.

I filmen, Kollegaen som sprogmentor - kan du høre om virksomheders erfaringer med at have sprogmentorer på virksomheden.

 

Fordele ved en sprogmentor

En af de største fordele ved, at din udenlandske medarbejder har en kollega som sprogmentor, er, at medarbejderen kan få hjælp til at lære netop det sprog, der er behov for på jeres arbejdsplads. Medarbejderen kan også få hjælp til at forstå arbejdspladsens normer og rutiner, og til at indgå i det sociale fællesskab på arbejdspladsen.

Virksomheder oplever, at medarbejdere, der har en kollega som sprogmentor, lærer mere dansk i hverdagen på arbejdspladsen, og efter noget tid kan løse deres opgaver mere selvstændigt.

Hvem kan blive sprogmentor?

En sprogmentor er som regel en kollega, der arbejder sammen med den udenlandske medarbejder i hverdagen, og som har indsigt i arbejdsopgaverne og de sproglige udtryk og begreber, som arbejdet indebærer.

Det er en fordel, at sprogmentoren er interesseret i opgaven. Det kræver ikke særlig viden, men det er vigtigt, at sprogmentoren bliver sat ind i opgaven og er bevidst om, hvordan man bedst kan hjælpe en kollega, der skal lære både sproget og kulturen på arbejdspladsen.

Sprogmentoren kan fx klædes på til opgaven gennem et opkvalificerende kursus om rollen som sprogmentor. Her får sprogmentoren værktøjer, der understøtter din udenlandske medarbejders sproglige udvikling.

Kontakt dit lokale sprogcenter og hør, om de kan arrangere et opkvalificerende kursus for den eller de medarbejdere, der skal være sprogmentor.

Investering i fremtiden

Alle typer af virksomheder kan bruge en sprogmentorordning, og alle typer af medarbejdere med behov for sproglig støtte, kan bruge ordningen. Udvikling af danskkundskaber har stor betydning for din udenlandske medarbejders muligheder for at deltage i og bidrage til jeres faglige og sociale fællesskaber på arbejdspladsen.

Virksomheden kan også bruge den udenlandske medarbejders medbragte erhvervskompetencer bedre, hvis medarbejderen får gode danskkundskaber. Det kan betyde, at du kan fastholde arbejdskraft til gavn for både virksomheden og lokalsamfundet. Desuden oplever medarbejdere større tryghed og øget trivsel på arbejdspladsen, når de får en kollega som sprogmentor.

En sprogmentorordning er en investering i virksomhedens ansatte med udenlandsk baggrund, og kræver, at virksomheden afsætter noget tid til det, særligt i starten. Det koster den arbejdstid, som sprogmentoren og den udenlandske medarbejder bruger på samarbejdet, og den tid, som sprogmentoren bruger på at blive opkvalificeret og på at koordinere med ledelsen.

Kursus til sprogmentoren

Hvis du ønsker, at sprogmentoren skal have et kursus arrangeret af et sprogcenter, kan du kontakte dit lokale sprogcenter for at høre nærmere om mulighederne. Her kan I få en dialog om hvilket tilbud, der kan være relevant for netop din virksomhed. Her vil I også aftale prisen for et kursus til din medarbejder.

Her kan du finde en liste over landets sprogcentre

Det er forskelligt, hvilke tilbud sprogcentrene har - nogle har bred erfaring med at lave kurser for sprogmentorer, mens andre kan have øvrige tilbud, der kan være relevante for din virksomhed. Sprogcenteret kan også fortælle om, hvilket sprogligt niveau I som virksomhed kan forvente af en udenlandsk medarbejder, der går på en danskuddannelse - og hvad medarbejderen kan, efter at have gennemført en afsluttende danskprøve.

Tilskud til en mentor

Hvis din virksomhed planlægger at tage flygtninge eller familiesammenførte udlændinge i praktikforløb, løntilskudsjob eller ansætte ordinært, kan kommunen under visse betingelser give tilskud til en mentorfunktion. Formålet er at understøtte, at medarbejderen kan fastholde aktiviteter eller ordinær ansættelse. Antallet af mentortimer, som kommunen kan bevillige støtte til, afhænger af kommunens faglige vurdering af behovet i den konkrete situation.

Gratis kursus til kollega til igu-ansat

Hvis din virksomhed vil ansætte en borger i et igu-forløb tilbyder SIRI og det private uddannelsescenter UCplus et gratis kursus til den medarbejder, der skal være sprogmentor for en igu-ansat. UCplus afholder kurset på lokationer fordelt over hele landet. Kurset er et opkvalificerende kursus for såkaldte sprogmakkere, og er en del af Integrationsgrunduddannelsen (igu).

Læs mere om sprogmakkere

Læs mere om integrationsuddannelsen (igu)

Læs mere om kurset og tilmeld din medarbejder hos UCplus.

Medarbejdere. der har været sprogmakker for en igu-ansat, fortæller, at de har haft stort udbytte af at deltage i sprogmakkerkurset om kulturmøder og metoder til at lære sprog på arbejdspladsen. Sprogmakkerne oplever også, at de er blevet mere bevidste om, hvordan de selv bruger sproget.