Om danskundervisning

Danskundervisning forbedrer dine udenlandske medarbejderes muligheder for at bringe deres faglige og sociale kompetencer i spil på arbejdspladsen. Se mere om, hvordan du kan samarbejde med det lokale sprogcenter om at opkvalificere deres danskkundskaber.

Kollegaen som sprogmentor

Med en kollega som sprogmentor får din udenlandske medarbejder styrket sine muligheder for at lære dansk på arbejdspladsen. Se mere om, hvordan du kan investere i fremtiden med nye medarbejdere med udenlandsk baggrund.

Danskundervisning på arbejdspladsen

Hvis du som virksomhed vil styrke dine medarbejderes danskkundskaber, er det en mulighed at tilbyde danskundervisning på arbejdspladsen. Se mere om, hvordan undervisningen kan tilrettelægges.

Integrationsgrunduddannelse (igu)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) giver flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge mulighed for at arbejde og at lære dansk samtidigt. Se mere om hvordan virksomheder kan ansætte en borger i et igu-forløb.

Sprogmakker til igu-ansatte

Virksomheder med igu-ansatte har mulighed for gratis at uddanne en eller flere medarbejdere til at blive sprogmakkere. Se mere om sprogmakkerkurser og sprogmentorordning.