Indfødsretsprøve - statsborgerskab

 

Om Indfødsretsprøven

En af betingelserne for at få statsborgerskab er, at du har bestået Indfødsretsprøven. Få viden om prøven, legitimation og prøvebevis.

Prøvedato, tilmelding og pris

Indfødsretsprøven afholdes sommer og vinter. Find tilmeldingsfrister, prøvedatoer og priser.

Forberedelse til Indfødsretsprøven

Forberedelsen til Indfødsretsprøven kan ske ved at gennemgå lærematerialet og ved at følge med i danske nyhedsmedier. Find Lærematerialet og tidligere prøver.

Særlige hjælpemidler og vilkår ved Indfødsretsprøven

Hvis du har brug for særlig hjælp til Indfødsretsprøven, skal du søge dispensation. Få viden om hjælpemidler, særlige vilkår og dispensation.

Klagevejledning til Indfødsretsprøven

Du har ret til at klage over forhold ved Indfødsretsprøven. Få viden om, hvordan du kan klage.

Prøveafholdere

Kontakt prøveafholder for tilmelding og spørgsmål til, hvordan prøven foregår.