Tilsyn med danskuddannelserne

Om kommunalt tilsyn

Kommunerne skal løbende føre tilsyn med sprogcentrenes tilbud om danskuddannelser og vidensprøver.

Vejledning til tilsynsførende og indberetning

Kommunernes tilsyn baseres på løbende dialog med sprogcentrene og SIRIs nøgletal. Læs om fristen for indlevering, indberetningsskabelon og vejledning om tilsynsrapport.

Tilsynsrapporter 2020-2022

Formålet med at offentliggøre tilsynsrapporter er videndeling mellem kommuner og sprogcentre.