Gratis danskuddannelse

Danskuddannelse er et gratis tilbud om at lære dansk til nyankomne udlændinge.

Danskprøver

Der er fire danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven. Få mere at vide om prøverne, tilmelding, pris, hvor du kan tage prøven m.m.

Indfødsretsprøven - statsborgerskab

En af betingelserne for at få statsborgerskab er, at du har bestået Indfødsretsprøven. Få viden om prøven, prøvedato og sted, tilmelding, pris, klagevejledning og særlige vilkår her.

Medborgerskabsprøven - permanent ophold

Med en bestået Medborgerskabsprøve kan du opfylde én af betingelserne for at få permanent opholdstilladelse. Få viden om prøven, prøvedato og sted, tilmelding, pris, forberedelse, klagevejledning, særlige hjælpemidler og vilkår her.

Prøver - ægtefællesammenførte

Hvis du får opholdstilladelse i Danmark på baggrund af ægtefællesammenføring, er det som udgangspunkt en betingelse, at du består to mundtlige prøver i dansk. Få mere at vide om prøverne, hvor du kan tage dem, og hvilke krav der er for at bestå.

Forlængelsesprøve - religiøse forkyndere

Forlængelsesprøven består af en prøve i dansk sprog og en prøve i viden om danske samfundsforhold. Hvis du er religiøs forkynder og vil have forlænget din opholdstilladelse i Danmark skal du bestå Forlængelsesprøven. Læs mere om prøven.