Materiale til beskikkede censorer

Som beskikket censor ved danskprøverne, skal du udfylde honorarblanket og rejseblanket, efter du har bedømt opgaverne. Materialet kan du enten få hos den prøveansvarlige på sprogcenteret ved hver prøvetermin eller downloade her.

Alle skriftlige prøver skal have mindst én beskikket censor. 10 % af de mundtlige prøver skal have beskikket censur, dog skal 100 % af Studieprøven have beskikket censur.

Typisk vil den skriftlige opgavefordeling se ud som følgende:

  • PD1: Ca. 20 opgaver pr. beskikket censor
  • PD2: Ca. 40 opgaver pr. beskikket censor
  • PD3: Ca. 40 opgaver pr. beskikket censor
  • SP: Ca. 40 opgaver pr. beskikket censor.

Som beskikket censor får du et honorar for at bedømme de skriftlige danskprøver, og du får dækket dine transportudgifter, hvis du er beskikket mundtlig censor.

Honorarblanketter og vejledning

Der er to honorarblanketter. En honorarblanket for bedømmelse af skriftlige opgaver samt udlæg af porto, og en honorarblanket for rejseafregning i forbindelse med mundtlig censur. Til at udfylde honorarblanketterne har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udarbejdet en vejledning.

Det er vigtigt, du udfylder den nyeste udgave af honorarblanketten, idet lønsatsen reguleres to gange årligt (1. april og 1. oktober). Honorarblanketterne skal indsendes senest syv dage efter udført opgave med eventuelle bilag.

Honorarblanket for skriftlig beskikket censur (Word)

Rejseafregningsblanket (Excel)

Vejledning om honorar- og rejseblanket for beskikkede censorer (pdf)

Honorarblanketterne skal sendes med sikker post til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). I vejledningen til blanketterne står det beskrevet, hvordan blanketten fremsendes. Det er vigtigt, at vejledningen følges, da honorarblanketterne ellers ender i den forkerte postkasse, og udbetalingen af honoraret bliver forsinket.

Bemærk, at behandlingstiden for honorarblanketter kan være op til 6 uger afhængigt af indsendelsestidspunktet.

Vejledning om skriftlig og mundtlig censur for beskikkede censorer

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udviklet en vejledning til beskikkede censorer, der beskriver opgaven som beskikket censor nærmere.

Vejledning om skriftlig og mundtlig censur for beskikkede censorer (pdf)

I vejledningen kan du se, henholdsvis:

  • hvordan censorfordelingen udmeldes
  • hvordan modtagelse og returnering af skriftlige opgaver skal foregå
  • praksis for mundtlig censur.

Huskeliste

Til støtte for afholdelsen af de mundtlige prøver kan eksaminator og censor tage afsæt i huskelisten, der beskriver fysiske og praktiske forhold samt opgaverne under eksaminationen:

Huskeliste til eksaminator og censor ved den mundtlige prøve (pdf)

Se mere om den praktiske prøveafholdelse, herunder vejledning om legitimation.

Bemærk, at behandlingstiden for honorarblanketter kan være op til 6 uger afhængigt af indsendelsestidspunktet.