Om Studieprøven (SP) - indhold og niveau

Studieprøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Læs mere om hver af delprøverne, hvordan prøven foregår og kravene til at bestå prøven.

Studieprøven henvender sig til voksne udlændinge, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, og som ønsker at tage en videregående uddannelse på dansk.

Niveauet svarer til C1 (CEFR) og prøven er konstrueret, så der er særligt fokus på studierelevante kompetencer. Dette fokus afspejles i teksttyper og emnefelter, samt i kravene til de mundtlige og skriftlige kommunikative færdigheder. Prøven kan også med fordel tages af udlændinge, der i forbindelse med fx arbejde ønsker en formel dokumentation for dansksproglige færdigheder på C1-niveauet.

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Til den skriftlige del er der en prøve i læseforståelse og en prøve i skriftlig fremstillig.

Studieprøven - Læseforståelse

Delprøve

Prøvegrundlag

Fokus og opgavetype

Varighed og hjælpemidler

Delprøve 1 varer 25 minutter. Samlet tid til 2A, 2B og 3 er 65 min. Ingen hjælpemidler er tilladt. Ordbøger er ikke tilladt.

 

Delprøve 1

En samling informerende tekster med en samlet længde på ca. 25 normalsider. Der er 15 spørgsmål til tekstsamlingen.

Fokus: Færdighed i at læse hurtigt for at finde og uddrage specifikke, faktuelle informationer i større tekstmængder.

Opgavetype: Kort-svar.

Delprøve 2A

 

En informerende, argumenterende eller fortællende tekst på ca. 2,5 normalside. I teksten er der udvalgt og fjernet 5 tekstafsnit af nogenlunde samme længde.

Fokus: Færdighed i at læse omhyggeligt globalt, dvs. forstå indholdet i detaljer og dermed kunne forstå og udelede, hvad der er der de vigtigste pointer i hele teksten såvel som i de enkelt tekstafsnit.

Opgavetype: Multiple choice. Prøvedeltageren skal ved hvert spørgsmål vælge det rigtige svar blandt tre svarmuligheder.

Delprøve 2B

En informerende eller diskuterende og argumenterende tekst på ca. 2,5 normalside. Der er 5 spørgsmål til teksten.

Fokus: Færdighed i at læse omhyggeligt globalt, dvs. forstå indholdet i detaljer og dermed kunne forstå og udelede, hvad der er der de vigtigste pointer i hele teksten såvel som i de enkelt tekstafsnit.

Opgavetype: Multiple choice. Prøvedeltageren skal ved hvert spørgsmål vælge det rigtige svar blandt tre svarmuligheder.

Delprøve 3

En informerende eller fortællende tekst på ca. 2 normalsider. I teksten er der fjernet 10 centrale ord. 

Fokus: Færdighed i at læse omhyggeligt lokalt, dvs. forstå indholdet i detaljer de relevante tekststeder og forstå den præcise betydning af ord og udtryk på sætningsniveau.

Opgavetype: Multiple choice. I opgavehæftet præsenteres hvert af de fjernede ord eller udtryk sammen med tre andre muligheder, der ikke passer i teksten.  Prøvedeltageren skal anføre, hvilken af de fire muligheder, der er den rigtige.

 

Studieprøven - Skriftlig fremstilling

 

Prøvegrundlag

Fokus og opgavetype

Varighed og hjælpemidler

Prøven varer 3 timer. Alle ordbøger er tilladt  

 

Der indgår tre opgaver, hvoraf prøvedeltageren skal besvare én.

Hver opgave tager udgangspunkt i faktuel information vedrørende et komplekst, samfundsrelateret emne Den information er gengivet i grafisk form.

Til hver opgave er der desuden en manchet, der introducerer emnet.

Fokus: Færdighed i at:

  • Analysere og videregive faktuel information i relevant form.
  • Ræsonnere, perspektivere og vurdere.
  • Tage stilling til et udsagn og underbygge med relevant og sammenhængende argumentation.

Opgavetype: En sammenhængende tekst på minimum 400 ord.

 

Studieprøven - Mundtlig kommunikation

 

 Prøvegrundlag

Fokus og opgavetype

Varighed og hjælpemidler

Prøven varer 30 minutter inklusive votering og meddelelse af karakter.

 

 

Prøvegrundlaget omfatter et opgaveark med tre et komplekse, samfundsrelateret emner.Prøvedeltageren skal forberede en præsentation inden for alle tre emner. Som en inspiration hertil er der for hvert emne angivet en række stikord, der vedrører forskellig aspekter af det.Ved eksaminationen skal prøvedeltageren vælge ét af de forberedte emner ved lodtrækning. Fokus: Færdighed i at strukturere en præsentation og fortælle sammenhængende om et komplekst emne. Færdighed i at indgå i et interview om emnet, der indeholder beskrivelse, forklaring, vurdering, stillingtagen og argumentation.

Opgavetype:

  • En forberedt præsentation på ca. 5 minutter om det tildelte emne.
  • Et interview på ca. 15 minutter, hvor eksaminator på baggrund præsentationen stiller spørgsmål til emnet.