Danskundervisning på arbejdspladsen

Hvis du som virksomhed vil styrke dine medarbejderes dansk-kundskaber er det en mulighed at tilbyde danskundervisning på arbejdspladsen. Undervisningen kan tilrettelægges individuelt eller som holdundervisning.

Med danskundervisning på arbejdspladsen får dine udenlandske medarbejdere lettere adgang til danskundervisning, og undervisningen kan inddrage det sprog, der er behov for på jeres arbejdsplads.

Danskundervisning på arbejdspladsen kan give flere medarbejdere mulighed for at deltage i undervisningen, og undervisningen kan målrettes de behov, der er på jeres arbejdsplads. 

I filmen - "Danskundervisning på arbejdspladsen" - kan du høre om virksomheders erfaringer med holdundervisning og individuel undervisning på arbejdspladsen.

 

 Holdundervisning på arbejdspladsen

Hvis din virksomhed har udenlandske medarbejdere nok til at etablere et hold, typisk på omkring 10-12 deltagere, kan der være mulighed for at etablere danskundervisning på arbejdspladsen. Undervisningen kan afholdes gratis under forudsætning af, at medarbejderne har ret til at modtage enten danskuddannelse eller FVU-undervisning (forberedende voksenundervisning).

Læs mere om danskuddannelse

Læs mere om FVU-undervisning (Forberedende Voksenundervisning)

Selvom ikke alle dine udenlandske medarbejdere har ret til gratis danskundervisning, kan det alligevel ofte lade sig gøre at etablere danskundervisning på arbejdspladsen, hvis virksomheden medfinansierer undervisningsforløbet. Det lokale sprogcenter kan hjælpe med at afdække, hvilken type danskundervisning dine medarbejdere har ret til.

Fordele ved holdundervisning på arbejdspladsen

Virksomheder, der har erfaring med holdundervisning på arbejdspladsen, fremhæver fordele som bl.a. fastholdelse og øget trivsel blandt medarbejderne. Herudover kan det forbedre medarbejdernes muligheder for at bringe deres faglige og sociale kompetencer i spil på arbejdspladsen.

Virksomheder oplever, at holdundervisning på arbejdspladsen skaber fastholdelse og giver et godt sammenhold på virksomheden, og at det udligner opdeling i os og dem.

For at sikre en effektiv undervisning, der tilgodeser alle deltagere, er det desuden en fordel, hvis medarbejderne har et nogenlunde ensartet dansksprogligt niveau.

Det lokale sprogcenter kan hjælpe med at afdække medarbejdernes sproglige niveau og vurdere, om der er basis for at oprette holdundervisning på din virksomhed. Alternativt kan sprogcentret informere om medarbejdernes mulighed for at gå til dansk på sprogcenteret, hvor der tilbydes hold på forskellige niveauer.

Individuel undervisning på arbejdspladsen

Med et individuelt undervisningsforløb på arbejdspladsen kan der mod betaling etableres et sprogunderstøttende forløb, der er skræddersyet til medarbejderens behov. Et individuelt forløb kan medvirke til at sikre, at medarbejderen hurtigst muligt kan varetage de dele af arbejdet, der kræver bestemte danskkundskaber.

Fordele ved individuel undervisning på arbejdspladsen

Nogle virksomheder oplever, at individuel undervisning på arbejdspladsen kan styrke rekrutteringen og medvirke til at fastholde medarbejdere med særlige faglige kompetencer, fordi undervisningen kan målrettes medarbejderens og virksomhedens specifikke behov. Andre virksomheder nævner, at individuel undervisning kan medvirke til, at udlændinge i fx praktik eller løntilskud kan tilbydes ordinær ansættelse. 

Herudover kan det i mange tilfælde være en fordel for virksomheden med en fleksibel og håndholdt tilrettelæggelse, som muliggøres med et individuelt forløb.

Kontakt din kommune for at høre nærmere om eventuelle muligheder, hvis du har udlændinge i praktik eller løntilskud. I nogle kommuner kan der være mulighed for, at kommunen kan bevilge et individuelt undervisningsforløb på arbejdspladsen.

Gode råd om individuel undervisning på arbejdspladsen

Både medarbejder og virksomhed får mest ud af den individuelle undervisning, hvis virksomhedens ledelse engagerer sig i planlægningen af forløbet og hjælper underviseren (eller sprogkonsulenten) med at få et indblik i rutiner, arbejdsgange og sprogbrug på arbejdspladsen. Det kan desuden anbefales, at lave en forventningsafstemning og opstille en konkret og realistisk plan for, hvad der skal opnås med undervisningen.

Sprogkonsulenter der underviser på individuelle forløb på virksomheder oplever, at de kan gøre en forskel og hjælpe den udenlandske medarbejder med at klare de dansksproglige udfordringer, der er på arbejdspladsen. De påpeger også, at det er vigtigt at afstemme forventningerne til, hvor meget dansk medarbejderen kan nå at lære i undervisningsforløbet. 

Sådan kommer du i gang

Hvis din virksomhed overvejer at etablere danskundervisning på arbejdspladsen, kan du kontakte det lokale sprogcenter for at få en dialog om, hvilke tilbud der kan være relevante for netop din virksomhed.

Find kontaktinformation til dit lokale sprogcenter

Økonomisk støtte til virksomheden

Hvis din medarbejder er fraværende fra sin arbejdsplads i forbindelse med deltagelse i danskundervisning, kan der være mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte, også kaldet SVU.

Læs mere om SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte)

Der kan desuden være mulighed for at søge støtte i en kompetencefond afhængigt af overenskomstområde.

Læs mere om Kompetencefonde