Vidensprøver

Om Vidensprøverne

Vidensprøverne omfatter Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven. Prøverne afholdes af sprogcentre, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udpeget til at varetage opgaven.

Praktisk prøveafholdelse - vidensprøver

Prøveafholderen informerer prøvedeltagerne om vidensprøverne og er ansvarlig for den praktiske prøveafholdelse. Læs mere om tider og frister, oplysningsskema, vejledning til prøvedeltagere, legitimation, særlige prøvevilkår og klager.

Materiale til beskikkede censorer

Prøverne bedømmes af censorer, der er beskikket af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og udvalgt af prøveafholderen. Læs mere om bedømmelse og honorering af censorer.