Medborgerskabsprøve - permanent ophold

 

Om Medborgerskabsprøven

Med en bestået Medborgerskabsprøve kan du opfylde én af betingelserne for at få permanent opholdstilladelse. Få viden om prøven, gyldig legitimation, pris og prøvebevis.

Prøvedato, tilmelding og pris

Medborgerskabsprøven afholdes sommer og vinter. Find tilmeldingsfrister og prøvedatoer.

Forberedelse til Medborgerskabsprøven

Forberedelsen til Medborgerskabsprøven kan ske ved at læse SIRIs skriftlige læremateriale eller at lytte til lydversionen af materialet. Find SIRIs materiale til forberedelsen.

Særlige hjælpemidler og vilkår ved Medborgerskabsprøven

Hvis du har brug for særlig hjælp til Medborgerskabsprøven skal du søge om dispensation. Få viden om særlige vilkår, hjælpemidler og dispensation.

Klagevejledning til Medborgerskabsprøven

Du har ret til at klage over forhold ved Medborgerskabsprøven. Få viden om, hvordan du kan klage.

Prøveafholdere

Kontakt prøveafholder for tilmelding og spørgsmål til, hvordan prøven foregår.