Danskprøver

 

Om prøverne

Med en prøve i dansk får du dokumentation for dine færdigheder. Få indblik i prøverne, hvem der kan deltage, og hvad du skal kunne, før du tilmelder dig til en prøve.

Prøvedato, tilmelding og pris

Danskprøverne bliver afholdt 2 gange om året. Her får du svar på, hvor og hvornår du skal tilmelde dig, og hvad det koster at tage en prøve, hvis du er selvstuderende.

Om Prøve i Dansk 1 og krav til at bestå

Prøve i Dansk 1 (PD1) består af en skriftlig og en mundtlig del. Læs mere om hver af delprøverne, hvordan prøven foregår og kravene til at bestå prøven.

Om Prøve i Dansk 2 og krav til at bestå

Prøve i Dansk 2 (PD2) består af en skriftlig og en mundtlig del. Læs mere om hver af delprøverne, hvordan prøven foregår og kravene til at bestå prøven.

Om Prøve i Dansk 3 og krav til at bestå

Prøve i Dansk 3 (PD3) består af en skriftlig og en mundtlig del. Læs mere om hver af delprøverne, hvordan prøven foregår og kravene til at bestå prøven.

Om Studieprøven og krav til at bestå

Studieprøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Læs mere om hver af delprøverne, hvordan prøven foregår og kravene til at bestå prøven.

Særlige hjælpemidler og vilkår ved danskprøverne

Hvis du har brug for særlige hjælpemidler eller brug for at aflægge prøven på særlige vilkår, skal du søge om det. Se mere om, hvordan du søger, og hvem du skal kontakte.

Klagevejledning til danskprøverne

Du har ret til at klage over forhold ved prøven og over prøveafholderens afgørelser. Her får du vejledning om at klage over en prøve og information om, hvem der skal modtage din klage.

Prøveafholdere

Kontakt en prøveafholder for tilmelding og spørgsmål til, hvordan prøven foregår.