Visitation

 

Om Visitation

Udlændinge, der skal deltage i danskuddannelse, skal visiteres på et sprogcenter for at blive indplaceret på en danskuddannelse og et modul.

Vejledning til visitation

Find vejledninger, skemaer og retningslinjer for visitation.

Visitationsmaterialer

Find visitationsopgaver til brug for indplacering på danskuddannelserne og moduler.

Statsligt tilsyn med visitationen

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udfører statsligt tilsyn med visitation og indplacering på udvalgte sprogcentre.