Om danskuddannelse

Danskundervisning forbedrer dine udenlandske medarbejderes muligheder for at bringe deres faglige og sociale kompetencer i spil på arbejdspladsen. Du kan samarbejde med dit lokale sprogcenter om at styrke dine medarbejderes danskkundskaber.

Langt de fleste udlændinge, der flytter til Danmark, har ret til at modtage danskundervisning betalt af kommunen:

  • Hvis din medarbejder er flygtning eller familiesammenført med en flygtning, deltager medarbejderen i danskuddannelse som led i kommunens selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.
  • Hvis din medarbejder er udenlandsk arbejdstager, studerende m.v., modtager medarbejderen tilbud fra kommunen om danskuddannelse som led i et introduktionsforløb. Medarbejderen er ikke forpligtet til at tage imod tilbuddet. Når medarbejderen henvises til et modul på danskuddannelsen, skal der betales et depositum på 2.000 kr. til sprogskolen, inden medarbejderen starter på undervisningen. Depositum bliver betalt tilbage, hvis modultestene er bestået inden for de frister, der gælder for tilbagebetaling af depositum.

Tilbuddet om danskuddannelse gælder i op til 5 år fra det tidspunkt, hvor medarbejderen kan begynde på uddannelsen. Der er løbende start på uddannelserne gennem året. Når medarbejderen flytter til en kommune, modtager medarbejderen et henvisningsbrev fra kommunen. Henvisningsbrevet udgør dokumentation for starttidspunktet på de 5 år. Danskuddannelserne tilrettelægges, så det er muligt at gennemføre på tre år.

Danskundervisningen foregår på sprogcentre over hele landet.

Borgere, der hverken modtager ydelser til forsørgelse eller beskæftigelsesrettede tilbud fra det offentlige, har ret til selv at vælge, på hvilket sprogcenter de vil gå til danskundervisning. Derudover gælder, at kommunen i videst muligt omfang skal efterkomme et ønske om undervisning på et bestemt sprogcenter fra borgere, der modtager ydelser eller beskæftigelsesrettede tilbud.

Sprogcentrets undervisning

Sprogcentrene har løbende optag af kursister, og tilbyder danskundervisning på både daghold og aftenhold - og ofte også weekendhold.

Ud over holdundervisning på sprogcentret tilbyder mange sprogcentre også online undervisning. Online-undervisning består ofte af fastlagte undervisningstimer (fx sen eftermiddag eller aften), og indebærer typisk, at kursisten på egen hånd arbejder med en eller flere hjemmeopgaver i løbet af ugen.

Sprogcentrene kan også tilbyde gratis danskundervisning på arbejdspladsen (virksomhedsforlagt danskundervisning), hvis der kan samles medarbejdere nok til at oprette et hold på arbejdspladsen (eller hvis virksomheden medfinansierer). Undervisningen kan typisk udbydes enten som danskuddannelse eller som FVU-undervisning (forberedende voksenundervisning). Mange sprogcentre tilbyder desuden individuel danskundervisning med en sproglærer på arbejdspladsen mod betaling.

Kom hurtigt i gangDu kan støtte din medarbejder i at lære dansk på mange måder. På det lokale sprogcenter kan du få en information om, hvilke tilbud sprogcentret udbyder.

På hjemmesiden for sprogcentrenes brancheforening De Danske Sprogcentre finder du mere information om sprogcentrenes tilbud. Her finder du også videoer og eksempler fra virksomheder, der understøtter deres medarbejdere i at lære dansk.

Danskuddannelsernes opbygning

Der er tre forskellige danskuddannelser:

  • Danskuddannelse 1 er for kursister, der ikke kan læse og skrive på deres modersmål. Det er også for dem, der ikke kan det danske alfabet og skriftsystem. Uddannelsen er opdelt i seks moduler.
  • Danskuddannelse 2 er for kursister, der har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Uddannelsen er opdelt i seks moduler.
  • Danskuddannelse 3 er for kursister, der har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund og så godt et kendskab til fremmedsprog, at de kan forventes at tilegne sig dansk forholdsvis hurtigt. Uddannelsen er opdelt i fem moduler. Der er også et sjette modul, der er målrettet kursister, der planlægger at studere på dansk i Danmark.

Hvert modul afsluttes med en test, og alle tre danskuddannelser afsluttes med prøve.

Find mere information om danskuddannelserne og danskprøver.

Lovgivning og vejledning

Det gældende regelgrundlag og vejledningerne, der ligger til grund for tilbuddet om danskuddannelse findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (uim.dk).