Integrationsgrunduddannelsen (igu)

Integrationsgrunduddannelsen (igu) giver flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge mulighed for at arbejde og at lære dansk samtidigt.

Integrationsgrunduddannelsen (igu) er en 2-årig uddannelse for flygtninge og familiesammenførte, der kombinerer undervisning og arbejde. Alle virksomheder kan ansætte en borger i et igu-forløb. En aftale om et igu-forløb er som udgangspunkt en aftale mellem arbejdsgiver og borgeren.

Som udgangspunkt er der ikke en begrænsning på, hvilken type arbejdsplads den igu-ansatte kan tilkobles. Typisk finder igu-ansatte ansættelse inden for transport, rengøring, madlavning eller sundhed og omsorg.

Ansættelsen på virksomheden skal give den igu-ansatte viden og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner. Virksomheden bidrager til, at den ansatte får kvalifikationer og erfaringer med at arbejde og samarbejde på en arbejdsplads. Målet med en igu er, at give udlændinge en varig, fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er en god idé at kontakte den igu-ansattes kommune om en dialog om igu-uddannelse og uddannelsesplan. Kommunen har direkte kontakt med borgerne, og kender derfor ofte til borgernes kompetencer.

Krav til igu-ansatte

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er fyldt 18 år og er under 50 år, når forløbet starter, kan begynde på en igu. Det er en betingelse, at borgeren har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 20 år.

Der stilles ingen sproglige krav til en borger, der ansættes i et igu-forløb, men borgerens danskkompetencer kan have indflydelse på undervisningsforløbets indhold og hvilke uddannelser, borgeren kan følge i undervisningsforløbet.

Bonus for igu-ansatte

Som privat virksomhed kan du søge om en bonus, hvis du har en igu-ansat. Efter 6 måneder kan I ansøge om en bonus på 10.000 kr. Efter 12 måneder kan I søge om en bonus på 15.000 kr. Når den toårige igu-ansættelse er gennemført kan I igen ansøge om en bonus på 15.000 kr. Få vejledning til at søge om bonus på integrationsviden.dk (Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRIs) hjemmeside).

Plan for undervisning

Ud over ansættelsen på arbejdspladsen skal den igu-ansatte i løbet af de to års uddannelse deltage i 23 ugers undervisning á 37 timer. 

Skoleundervisningen kan sammensættes af undervisning inden for:

  • Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • HF-enkeltfagsundervisning
  • Forberedende grunduddannelse (FGU)
  • Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

Afhængig af borgerens danskuddannelsesforløb, er der følgende krav for deltagelse i AMU:

  • Hvis den igu-ansatte ikke har afsluttet sin danskuddannelse, skal denne deltage i minimum ét AMU-kursus
  • Hvis den igu-ansatte har afsluttet sin danskuddannelse, skal denne deltage i minimum 8 ugers AMU-kursus

Når virksomheden skal lave en undervisningsplan for den igu-ansatte, vil det ofte ske i samarbejde med udbyderen af undervisningen og kommunen.

Skoleundervisning

Undervisningen skal give borgeren sproglige færdigheder, erhvervsrettede kvalifikationer, kompetencer og forudsætninger for fortsat arbejde. Undervisningen kan også danne grundlag for at kunne starte på en erhvervsuddannelse.

Skoleundervisning i de 23 uger er fritaget for deltagerbetaling. Hvis udlændingen deltager i undervisning ud over de 23 uger, gælder de almindelige regler for deltagerbetaling.

For hjælp til at finde det rette kursus, kan VEU-koordinatorerne i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) hjælpe.