Bedømmelsesvejledninger og lydfiler

Danskprøverne bedømmes ud fra de faglige mål og bedømmelseskriterier, der er præciseret i bedømmelsesvejledningerne. Du finder vejledningerne og lydfiler med eksempler herunder. Læs også om SIRIs bedømmertræningssite.

Med afsæt i de faglige mål for prøverne har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udarbejdet vejledninger og lydmaterialer, der understøtter bedømmelsen af danskprøverne.

Bedømmelsesvejledninger

Bedømmelsesvejledningerne omfatter vejledninger til bedømmelse af den mundtlige og skriftlige del af de fire afsluttende danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven. Vejledningerne henvender sig til censorer, både udpegede og beskikkede censorer, samt til eksaminatorer og prøveansvarlige ved sprogcentre.

Bedømmelsesvejledningerne er med til at sikre en korrekt bedømmelse af mundtlige præstationer ved prøverne. De er arbejdsredskaber til udpegede og beskikkede censorer samt eksaminatorer. Vejledningerne er også henvendt til de sproglærere, der underviser frem mod prøven, så alle implicerede parter er godt inde i faglige mål og bedømmelseskriterier for prøven.

Vejledningerne indeholder:

  • Faglige mål
  • Bedømmelseskriterier
  • Udlændinge- og Integrationsministeriets begrundede bedømmelser.

Lydeksempler på mundtlige karakterer

Til hver af prøverne er der lydeksempler med angivelse af karakterer. Lydfilerne understøtter sammen med vejledningerne bedømmertræningen.

Bedømmelsesvejledninger og lydeksempler er indsat under hver prøve herunder.

SIRI's bedømmertræningssite

du-bedoemmertraening.dk kan du som censor og som underviser ved et sprogcenter træne bedømmelse af PD1, PD3 og SP og blive fortrolig med faglige mål og bedømmelseskriterier. Træningen foregår ved, du bedømmer og forholder dig til en række prøvebesvarelser ud fra nogle udspecificerede fokuspunkter på en træningsbane for den aktuelle prøve. Der er træningsbaner for censorer og træningsbaner for undervisere. Bedømmertræningssitet er et supplement til bedømmelsesvejledningerne og til censorkonferencerne.

Som beskikket censor får du tildelt login af SIRI som "eksisterende bruger", når du bliver beskikket og får besked, når der sker ændringer af fx indholdet på sitet.

Som underviser på danskuddannelserne bedømmertræningssitet skal du logge ind som "ny bruger" og tilmelde dig træningsbanerne med en kursusnøgle. Kursusnøglerne kan du få ved at henvende dig til den prøveansvarlige på dit sprogcenter. Se mere i vejledning i logge på som ny bruger: Sådan tilmelder du dig bedømmersitet (pdf).

Bedømmelsesvejledninger og lydeksempler

I bedømmelsen af kommunikativ sprogfærdighed i de skriftlige og mundtlige besvarelser i danskprøverne tages der udgangspunkt i en definition og opdeling af færdighederne, som du kan læse om her.