Om danskuddannelserne

Danskuddannelserne har til formål at give voksne udlændinge forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark. Læs om danskuddannelsernes opbygning og udbydere af danskuddannelserne.

Visitation

Sprogcentret visiterer udlændinge til at deltage i danskuddannelse. Find information om visitation, vejledning og materialer til visitation og indplacering.

Undervisning

Sprogcentrets undervisning tager afsæt i de faglige mål. Undervisere, ledere og forvaltninger finder her viden og vejledning om faglige mål, kvalitet, efteruddannelse, udviklingsprojekter, m.m.

Modultest

Sprogcentret skal modulteste kursister på Danskuddannelse 1, 2 og 3. Her finder du bekendtgørelse, vejledninger, retningslinjer, materialer m.m. til modultestning.

Danskprøver

Der er fire danskprøver, der afslutter de tre danskuddannelser. Danskprøverne giver kursisten dokumentation for færdigheder i at forstå og anvende dansk. Læs mere om prøverne og indholdet af dem, praktisk prøveafholdelse, bedømmelse og materialer til beskikkede censorer.

Vidensprøver

Vidensprøverne omfatter Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven. Læs om vidensprøverne og indholdet af dem, den praktiske prøveafholdelse og materiale til beskikkede censorer.

Indberetning til danskundervisningsdatabasen

Alle sprogcentre skal indberette oplysninger til Udlændinge- og Integrationsministeriets danskundervisningsdatabase. Data bruges til blandt andet vidensdeling og statistik.

Sprogcentre – udbydere af danskuddannelser

Her finder du kontaktinformation til alle sprogskoler og -centre, der udbyder danskuddannelser. Here you find your local languagecenter offering courses in Danish (Danskuddannelse 1, 2, 3).

Prøveafholdere med dansk- og vidensprøver

Her finder du kontaktinformation til alle prøveafholdere i Danmark, der tilbyder prøver i dansk og vidensprøver. Here you find your local testcenter for examns and test of Danish language skills.