Tilsyn med danskuddannelserne

Kommunernes tilsyn baseres på løbende dialog med sprogcentrene om danskuddannelserne. Læs mere om tilsyn og danskuddannelserne.

Danskuddannelse til udlændinge

Danskuddannelserne indeholder undervisning i dansk sprog og kultur samt arbejdsmarked- og samfundsforhold i Danmark. Se mere om danskuddannelsernes opbygning og samarbejde med sprogcentre og virksomheder.

Regionale rammeaftaler

Kommunalbestyrelserne i hver region indgår mindst hvert 4. år rammeaftale om danskuddannelse. Find de gældende aftaler her.

Opkvalificering med Integrationsuddannelsen (igu)

Kommunerne er vigtige samarbejdspartnere, når borgerne starter på Integrationsgrunduddannelse (igu). Læs mere om regler og krav til borgerne.