Regionale rammeaftaler om danskuddannelse 2021-2025

Kommunalbestyrelserne i hver region indgår mindst hvert 4. år en regional rammeaftale om danskuddannelse. Find de gældende aftaler her.

Rammeaftalerne skal i henhold til bekendtgørelsen om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. beskrive:

  • De tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen og den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget
  • Mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, fx fælles udbudsrunder.

Rammeaftalen kan endvidere behandle udvalgte temaer inden for danskuddannelsesområdet som fastsat af udlændinge- og integrationsministeren (jfr. stk. 3 i bekendtgørelsen).

De tre temaer udvalgt i perioden 2021-2025 er:

  • Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse
  • Det pædagogiske tilsyn
  • Udbud af danskuddannelse med særligt fokus på undervisningens kvalitet.

Se mere om regelgrundlaget på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (uim.dk).

Hent rammeaftalerne

Rammeaftale for Nordjylland (pdf)

Rammeaftale for Midtjylland (pdf)

Rammeaftale for Syddanmark (pdf)

Rammeaftale for Sjælland (pdf)

Rammeaftale for Hovedstaden (pdf)