Prøvernes indhold og niveau

Prøver i dansk som andetsprog dokumenterer, i hvilken grad prøvedeltageren opfylder faglige mål og krav, der er fastsat for forskellige sprogfærdighedsniveauer.

I de afsluttende prøver i dansk som andetsprog bliver prøvedeltagerens kommunikative kompetencer på dansk vurderet. Prøvedeltagerne bliver testet i læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

I læseforståelse testes prøvedeltagerens færdighed i at læse forskellige teksttyper og anvende forskellige læsestrategier afpasset efter læseformål. I skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation testes prøvedeltagerens færdighed i at skrive og tale forståeligt og hensigtsmæssigt i forhold til formål og kommunikationssituation.

Niveauer og kvalitetsstandarder

Prøvernes faglige mål relaterer til de sprogfærdighedsniveauer, der beskrives i The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) (på engelsk). Sprogkompetencerne er overordnet delt i seks niveauer fra helt elementært til meget avanceret niveau. Referencerammen er udarbejdet for Europarådet, der har en udførlig introduktion til den.

Kvalitetsstanderne for udarbejdelse og afholdelse af sprogprøver følger de europæiske standarder. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) er medlem af The Association of Language Testers in Europe (ALTE), der har fastsat kvalitetsstandarder for udarbejdelse og afholdelse af sprogprøver.

Oversigt over prøvernes niveau og indhold

Følg linket til hver af prøverne og læs mere om prøvernes niveau, indhold, prøvegrundlag m.m. På borgersiderne om danskprøver kan du læse mere om prøveforløbet ved hver enkelt prøve.

 

Prøve i Dansk 1 (PD1)

Prøve i Dansk 2 (PD2)

Prøve i Dansk 3 (PD3)

Studieprøven (SP)