Sprogmakker til igu-ansatte

Virksomheder med igu-ansatte har mulighed for gratis at uddanne en eller flere medarbejdere til at blive sprogmakkere. Når medarbejderen er uddannet sprogmakker, er der mulighed for frikøb af medarbejderen til opgaven som sprogmakker.

En sprogmakker er en dansktalende medarbejder i virksomheden, der har et særligt ansvar for at støtte igu-kollegaens sprogindlæring. Igu-kollegaen får gennem sprogmakkeren direkte adgang til hjælp og sproglig støtte fra en erfaren kollega i hverdagen.

Sprogmakkeren hjælper den igu-ansatte til at lære fagsproget på arbejdspladsen, og med at forstå arbejdspladsens rutiner og normer. Med en sprogmakker bliver det også nemmere at blive en del af det sociale fællesskab.

Fordelen ved at have en sprogmakker er, at den igu-ansatte hurtigere bliver sprogligt opkvalificeret, og hurtigere opnår en forståelse for sociale relationer på arbejdspladsen. Dette medvirker til øget trivsel.

Tryghed for igu-ansatte. Sprogmakkeren inviterer til en tryghed, som er medvirkende til, at de igu-ansatte tør spørge sprogmakkeren om ting, de er usikre på, og det har øget den igu-ansattes følelse af tryghed på arbejdspladsen.

Gratis igu-sprogmakkerkursus

Hvis din virksomhed har en igu-ansat eller din virksomhed vil ansætte en borger i et igu-forløb tilbyder SIRI og det private uddannelsescenter UCplus et gratis kursus til den medarbejder, der skal være sprogmentor for en igu-ansat. UCplus afholder løbende sprogmakkerkurset på lokationer fordelt over hele landet. Sprogmakkerkurset er en del af Integrationsgrunduddannelsen (igu).

Læs mere om kurset og tilmeld din medarbejder UCplus.

Medarbejdere. der har været sprogmakker for en igu-ansat, fortæller, at de har haft stort udbytte af at deltage i sprogmakkerkurset om kulturmøder og metoder til at lære sprog på arbejdspladsen. Sprogmakkerne oplever også, at de er blevet mere bevidste om, hvordan de selv bruger sproget.

Sprogmakkermentorer

Efter sprogmakkerkurset er der mulighed for at få besøg af en sprogmakkermentor. Sprogmakkermentorerne er typisk undervisere på sprogmakkerkurserne. Allerede ved kursets afslutning, aftaler sprogmakkeren og sprogmakkermentoren en opfølgende snak enten telefonisk eller online.  

Telefonsamtalen finder typisk sted et par uger efter kurset, hvor sprogmakkeren har haft mulighed for at afprøve den nye viden og de nye redskaber i praksis. Her snakker sprogmakkermentoren og sprogmakkeren om, hvordan det går med de nye redskaber, og om der er noget, som er særligt udfordrende for sprogmakkeren.

Efter opkaldet går der typisk et par uger, hvorefter sprogmakkermentoren kommer på et fysisk besøg på virksomheden. Her har sprogmakkermentoren mulighed for at se sprogmakkeren og den igu-ansatte sparre på virksomheden, og mentoren har ligeledes mulighed for at komme med forslag til individuelt udviklede redskaber til sproglæring m.m.

Tilskud til frikøb af medarbejdere, der fungerer som sprogmakkere for igu-ansatte

Hvis din medarbejder - eller medarbejdere - er blevet uddannet sprogmakker, er der mulighed for at søge om tilskud til frikøb af medarbejderen i op mod fem timer ugentligt i op til 26 uger. Det er et krav, at medarbejderen har deltager eller deltager i sprogmakkerkurset, der udbydes af UCplus i samarbejde med SIRI. 

Som virksomhed kan I søge om tilskud til dækning af de faktiske lønomkostninger pr. time, hvor medarbejderen, eller medarbejderne, fungerer som sprogmakker. 

I kan desuden søge om befordringsgodtgørelse ifm. medarbejderes deltagelse i sprogmakkerkurset. 

Download ansøgningsskema og vejledning på denne side.