Danskuddannelse til udlændinge

Danskuddannelse

Kommunerne skal tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Få viden om danskuddannelsernes opbygning, lovgrundlaget m.m.

Henvisning og visitation til danskuddannelse

Ved ankomsten til Danmark bliver voksne udlændinge henvist til danskuddannelse. Få mere viden om borgernes rettigheder, visitation, depositum m.m.

Integrationsgrunduddannelse (igu) til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Integrationsgrunduddannelsen (igu) er en 2-årig uddannelse for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der kombinerer undervisning og arbejde. Få en kort introduktion til igu og kommunens rolle.