Indberetning til danskundervisningsdatabasen

Sprogcentrene skal indberette oplysninger om deltagelse i danskuddannelserne til danskuddannelsesdatabasen. Sprogcentre og kommuner kan trække data om kursister og prøvedeltagere fra databasen.

Alle sprogcentre skal indberette oplysninger om blandt andet henvisninger, undervisning, modultest og prøver til danskundervisningsdatabasen, der drives af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Informationerne i databasen bruges til blandt andet vidensdeling og statistik. Indberetningen foregår typisk via sprogcentrenes studieadministrative system.

Udtræk fra databasen

Kommuner og sprogcentre kan trække data om kursister og prøvedeltagere. Det kan fx være relevant ved overtagelse af en kursist, der tidligere har været henvist til danskuddannelse i en anden kommune.

Vejledninger, links til upload af oplysninger, kontaktoplysninger med videre findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside:

Indberetning (uim.dk)