Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRIs) officielle hjemmeside om danskuddannelse og prøver for voksne udlændinge.

Dansk og Prøver er Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRIs) myndighedsside med viden om danskuddannelser, dansk- og vidensprøver til voksne udlændinge m.fl.

Dansk og Prøver henvender sig til borgere, sprogcentre, prøveafholdere, kommuner, virksomheder og andre, der har brug for indsigt og vejledning i forbindelse med danskuddannelse, danskprøver, Indfødsretsprøven, Medborgerskabsprøven, prøver til ægtefællesammenførte og Forlængelsesprøven.

Kontakt SIRI

Styrelsen for International Rekruttering og Integration er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet, der bl.a. har ansvaret for at tilrettelægge og administrere danskuddannelsesområdet.

Du kan skrive til SIRI, andre myndigheder, sprogcentre og prøveafholdere med spørgsmål om danskuddannelser og danskprøver mm. via de kontaktadresser, der fremgår på siderne, hvor du henter din information.

På Dansk og Prøver finder du information om:

  • Faglige arrangementer og nyheder
  • Danskuddannelse, danskprøver og vidensprøver
  • Danskuddannelse, visitation, modultest og bedømmelse
  • Danskprøver og bedømmelse
  • Indberetning
  • Oversigter over sprogcentre og prøveafholdere
  • Kommunalt tilsyn
  • Sproglæring på virksomheder
  • Fakta og rapporter
  • m.m.