Om prøverne

Der er fire afsluttende danskprøver. Få indblik i prøverne, hvem der kan deltage, og hvordan du kan forberede dig til prøverne.

Der er fire danskprøver. Danskprøverne giver dig dokumentation for dine færdigheder i at forstå og anvende dansk. Dokumentationen kan fx bruges til ansøgning om opholdstilladelse, indfødsret eller til optagelse på uddannelser, hvor der er krav om en bestået danskprøve.

Prøverne afholdes som afslutning på tre danskuddannelser. Prøverne er:

Prøve i Dansk 1 (PD1) som afslutter Danskuddannelse 1

Prøve i Dansk 2 (PD2) som afslutter Danskuddannelse 2

Prøve i Dansk 3 (PD3) som afslutter Danskuddannelse 3 efter modul 5

Studieprøven (SP) som afslutter Danskuddannelse 3 efter modul 6.

Hver prøve består af en skriftlig og en mundtlig del. I den skriftlige del er der både en prøve i læseforståelse og en prøve i skriftlig fremstilling.

I læseforståelse bliver du testet i forskellige måder at læse på. De forskellige måder at læse på passer til forskellige situationer og læseformål. Måske skal du hurtigt finde en information, fx en billetpris, i en lang tekst, eller måske skal du forstå en manual i detaljer. I skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation bliver du testet i at formulere dig forståeligt og hensigtsmæssigt om emner relateret til arbejde, fritidsliv og samfundsforhold.

Hvem kan tage prøverne?

Prøverne er afslutningen på henholdsvis Danskuddannelse 1, 2 eller 3. Du kan også tilmelde dig prøverne som selvstuderende, selvom du ikke har fulgt undervisningen på en danskuddannelse. For at kunne deltage i en prøve skal du:

  • Være tilmeldt prøven hos en prøveafholder senest ti uger før en prøvetermins begyndelse
  • Vise gyldig legitimation ved prøven
  • Have betalt gebyr, hvis du er selvstuderende.

Se mere om prøvedato, tilmelding og pris.

Forberedelse - hvad skal jeg kunne?

Det er en god idé at kende til prøvernes indhold og kravene for at bestå. De fire danskprøver ligger på meget forskellige niveauer.

Hvis du tilmelder dig en prøve, som du ikke kan bestå, bruger du unødig tid og penge på at tage den.

Kontakt din prøveafholder eller dit sprogcenter, der kan vejlede dig om, hvad prøverne indeholder, og hvilket færdighedsniveau du skal have for at kunne bestå dem.

Prøvernes niveau

Prøvernes niveau er fastlagt i forhold til de niveauer for sprogfærdighed, der er beskrevet i Den europæiske referenceramme for sprog. Hvis du er interesseret i at vide mere om niveauerne og referencerammen, er der en udførlig introduktion til det på Europarådets hjemmeside (på engelsk):

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

CEFR-niveauerne går overordnet set fra A1 til C2, hvilket vil sige fra et helt elementært til et meget avanceret niveau. Referencerammen anvendes i de fleste europæiske lande og er udarbejdet for Europarådet.

CEFR-niveauerne.

Prøverne - hvad giver de ret til?

Prøverne er forbundet til forskellige rettigheder fx i forhold til opholdsgrundlag, statsborgerskab, autorisationer og studier.

Prøve i Dansk 1 kan fx opfylde en af betingelserne knyttet til ansøgeren i forbindelse med ægtefællesammenføring. Prøve i Dansk 1 kan også træde i stedet for krav om bestået danskprøve på A1-niveau og A2-niveau ved opnået opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring.

Se mere om familiesammenføring på nyidanmark.dk.

Prøve i Dansk 2 er fx knyttet til ansøgning om permanent opholdstilladelse.

Se mere om permanent opholdstilladelse på nyidanmark.dk

Studieprøven kan bruges til at opfylde en række videregående uddannelsesinstitutioners dansksproglige adgangskrav til ansøgere, der ikke har en dansksproget adgangsgivende eksamen. Se mere om optagelseskravene hos de forskellige uddannelsesinstitutioner.

På ug.dk får du et overblik over forskellige uddannelser og adgangskrav (Børne- og Undervisningsministeriets Uddannelsesguide).