Om Prøve i Dansk 1 og krav til at bestå

Prøve i Dansk 1 (PD1) består af en skriftlig og en mundtlig del. Læs mere om hver af delprøverne, hvordan prøven foregår og kravene til at bestå prøven.

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del består af læseforståelse og skriftlig fremstilling. Den mundtlige del består af mundtlig kommunikation.

Krav til at bestå

Du får en karakter for den skriftlige del og en karakter for den mundtlige del. Prøven er bestået, hvis du får et karaktergennemsnit på mindst 2,0. I beregningen af gennemsnittet vægtes den mundtlige del med to tredjedele, og den skriftlige del med en tredjedel. Har du fx fået 4 i den skriftlige del og 7 i den mundtlige del, vil du få et karaktergennemsnit på 6.

I The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) relaterer den skriftlige del af prøven til niveauet A2 og den mundtlige del relaterer til niveauet B1.

Se mere om The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Se mere om CEFR-niveauerne.

 

Du kan tilmelde dig Prøve i Dansk 1, hvis du går på modul 6 på Danskuddannelse 1 (DU1). Du kan også tilmelde dig prøven, hvis du vil have et prøvebevis, der viser, at du har lært dansk på et niveau, der svarer til A2 i CEFR i læseforståelse og skriftlig fremstilling og B1 i mundtlig kommunikation.

Se mere om prøvedato, tilmelding og pris.

 

Nedenfor ser du en oversigt over prøvens forskellige dele.

   

Prøve i læseforståelse

Varighed og hjælpemidler          

Prøven i læseforståelse varer 1½ time i alt. Delprøve 1 varer 60 minutter. Delprøve 2 varer 30 minutter. Der er en kort pause mellem de to delopgaver.

Du får en plads i et lokale med andre prøvedeltagere. Du skriver din besvarelse i hånden. Det er ikke tilladt at bruge ordbøger.

Delprøve 1

Eksempel på tidligere prøve:

Delprøve 1: opgave 1, opgave 2 og opgave 3:

PD1-Læseforståelse 1 (sommer 2023) (pdf).

Opgave 1

Du skal læse en kort tekst om et almindeligt hverdagsemne, fx arbejde, bolig eller fritid. Teksten er på ca. 220 ord. Der er også en tegning af det, som teksten handler om.

I teksten er der fjernet 7 ord. Under teksten kan du se de ord, der er fjernet (det første ord er et eksempel, så du kan se, hvordan du skal gøre). Hvert sted, der mangler et ord i teksten, skal du vælge det ord, der passer. Under teksten er der også 4 ord, der ikke passer nogen steder.

For at løse opgaven skal du læse omhyggeligt og have en god forståelse af det sted i teksten, hvor ordet mangler. 

Opgave 2

Du skal læse en kort tekst om et almindeligt hverdagsemne, fx arbejde, bolig eller fritid. Teksten er på ca. 350 ord. Der er også en tegning af det, som teksten handler om.

Der er 6 afsnit i teksten (det første afsnit er et eksempel, så du kan se, hvordan du skal gøre). I hvert afsnit er der 5-6 sætninger. En af sætningerne passer ikke sammen med de andre. Det, der står i sætningen, passer ikke med det, der står i de andre. Du skal strege den sætning ud, der ikke passer. Det første afsnit er et eksempel, så du kan se, hvordan du skal gøre.

For at løse opgaven skal du læse omhyggeligt og have en god forståelse af hvert afsnit.  

Opgave 3

Du skal læse en tekst på ca. 315 ord. Teksten er et interview med en person, der fx fortæller noget om sit arbejde, sin uddannelse, sin bolig eller sin fritid. Der er også en tegning af det, som teksten handler om.

Der er 8 afsnit i teksten, og der er 6 spørgsmål til den (det første spørgsmål er et eksempel, så du kan se, hvordan du skal gøre). Ved hvert spørgsmål skal du skrive, hvilket afsnit svaret står i.

For at løse opgaven skal du hurtigt finde det afsnit, som svaret måske kan stå i. Derefter skal du læse afsnittet omhyggeligt og have en god forståelse af det sted, hvor svaret står.

Delprøve 2

Eksempel på tidligere prøve:

Delprøve 2: Opgave 4 og opgave 5.

PD1-Læseforståelse 2 (sommer 2023)(pdf)

Opgave 4

Du skal se på 8 korte annoncer. I opgaven står der også 7 korte sætninger, der handler om indholdet i nogle af de 8 annoncer (det første spørgsmål er et eksempel, så du kan se, hvordan du skal gøre).

Ved hver sætning skal du skrive, hvilken annonce, der passer til den. For at løse opgaven skal du hurtigt kunne se, hvad alle annoncerne handler om, og finde den, der passer.

Opgave 5

Du skal se på 3 opslagstekster. Det kan fx være en liste med adresser eller en oversigt over forskellige hold til gymnastik. Der er 2 spørgsmål til hver tekst. I alt er der 6 spørgsmål. Hvert spørgsmål handler om en information i den tekst, den passer til.

Du skal skrive et kort svar med den information. For at løse opgaven skal du hurtigt finde den rigtige information uden at læse hele teksten.

 

 

Prøve i skriftlig fremstilling

Varighed og hjælpemidler          

Prøven i skriftlig fremstilling varer 1 time.

Du får en plads i et lokale med andre prøvedeltagere. Du skriver din besvarelse i hånden. Hos nogle prøveafholdere kan du få mulighed for at skrive på computer. Det er tilladt at bruge alle typer ordbøger.

 

Eksempel på tidligere prøve:

Delprøve 1, delprøve 2 og delprøve 3.

PD1 - Skriftlig fremstilling (sommer 2023)(pdf)

Delprøve 1   

Du skal udfylde fx en blanket eller et skema med oplysninger. De oplysninger, du skal skrive, står i en tekst, som du får sammen med blanketten eller skemaet. De oplysninger, du skal skrive, kan fx være et navn eller en adresse.

For at løse opgaven skal du kunne finde de rigtige oplysninger i teksten og skrive dem i blanketten.

Delprøve 2

Du skal skrive et kort opslag på minimum 20 ord. Det kan fx være et opslag om nogle ting, du gerne vil sælge. Der er et billede i opgaven med de ting, det handler om. Du skal skrive lidt om de ting, der er på billedet, og skrive hvad de koster.


For at løse opgaven skal du kunne skrive de informationer, der er vigtige for at andre kan vide noget om tingene.

Delprøve 3

Du skal skrive en kort e-mail på minimum 40 ord. I e-mailen skal du fortælle om en situation eller en oplevelse. Det kan fx være om et nyt arbejde eller om en fest, du har været til. Det står i opgaven, hvad for en situation eller oplevelse, du skal skrive om, og der er nogle billeder, der viser noget om den.


For at løse opgaven skal du kunne skrive en e-mail, hvor du fortæller om og beskriver noget.

 

 

Prøve i mundtlig kommunikation

Varighed og hjælpemidler

Prøve i mundtlig kommunikation varer samlet 20 minutter for to prøvedeltagere. Delprøve 1 varer 10 minutter for to prøvedeltagere, og delprøve 2 varer 10 minutter for to prøvedeltagere.


Du går til prøve sammen med en anden prøvedeltager. Det er prøveafholder, der bestemmer, hvem du går til prøve med. Under prøven sidder du ved samme bord som den anden prøvedeltager, en eksaminator og en censor. Eksaminator forklarer, hvad du skal gøre og stiller dig spørgsmål. Censor tager notater, tager tid og vurderer sammen med eksaminator, hvilken karakter du skal have.

Delprøve 1

Du skal fortælle om et emne, du selv har valgt og forberedt inden prøven. Emnet skal handle om noget, du kender fra din hverdag. Det kan fx være om dit arbejde. Du skal fortælle om emnet i ca. 1 minut. Bagefter stiller eksaminator nogle spørgsmål til det, du har fortalt om.

Til prøven vurderer censor og eksaminator, hvordan du fortæller om emnet. De vurderer også, hvor klart og præcist du kan svare på spørgsmålene og fortælle mere om emnet.

Delprøve 2

Du får et billede, og du skal først se på og fortælle om den situation, som billedet viser. Bagefter stiller eksaminator dig nogle spørgsmål til det emne, som situationen på billedet handler om. Spørgsmålene handler om dine egne oplevelser og meninger.

Den prøvedeltager, som du er til prøve sammen med, skal gøre det samme.

Når I begge har svaret på eksaminators spørgsmål, skal I snakke sammen om det emne, som billederne handler om. Eksaminator fortæller om en situation, hvor nogen skal finde ud af, hvad de skal gøre. Det kan fx være, hvordan man kan holde en stor fest, hvis man ikke har særlig mange penge at holde den for. Du og den anden prøvedeltager skal snakke om, hvad man kan gøre. I får et foto af den eller de personer, situationen handler om.

Til prøven vurderer censor og eksaminator, hvor klart og præcist du kan fortælle om situationen på billedet. De vurderer også, hvor god du er til at forstå eksaminators spørgsmål og svare præcist og klart på spørgsmålene.

Til slut vurderer de også, hvor god du er til at deltage i en samtale, hvor du og den anden prøvedeltager skal snakke om, hvad man kan gøre i en bestemt situation.