Om Prøve i Dansk 2 og krav til at bestå

Prøve i Dansk 2 (PD2) består af en skriftlig og en mundtlig del. Læs mere om hver af delprøverne, hvordan prøven foregår og kravene til at bestå prøven.

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del. I den skriftlige del bliver du testet i læseforståelse og skriftlig fremstilling. Den mundtlige del består af mundtlig kommunikation.  

Du skal bestå Prøve i Dansk 2 (PD2), hvis du fx ønsker at søge om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Krav til at bestå

Du får en karakter for læseforståelse, en karakter for skriftlig fremstilling og en karakter for mundtlig kommunikation. Prøven er bestået, hvis du får et karaktergennemsnit på mindst 2,0. I beregningen af gennemsnittet tæller mundtlig kommunikation dobbelt. Har du fx fået 4 i læseforståelse, 7 i skriftlig fremstilling og 10 i mundtlig kommunikation, vil du få et karaktergennemsnit på 7,8.

I Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) relaterer den skriftlige del af prøven til niveauet B1 og den mundtlige del relaterer sig til niveauet B1+.

Se mere om The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Se mere om CEFR-niveauerne.

 

Du kan tilmelde dig Prøve i Dansk 2, hvis du går på modul 6 på Danskuddannelse 2 (DU2). Du kan også tilmelde dig prøven hvis du vil have et prøvebevis, der viser, at du har lært dansk på et niveau, der svarer til B1 (CEFR) i læseforståelse og skriftlig fremstilling og B1+ i mundtlig kommunikation.

Nedenfor ser du en oversigt over prøvens forskellige dele. 

   

Prøve i læseforståelse

Varighed og hjælpemidler          

Prøven i læseforståelse varer 1½ time i alt. Delprøve 1 varer 30 minutter. Delprøve 2 varer 60 minutter. Der er en kort pause mellem de to delprøver.

Du får en plads i et lokale med andre prøvedeltagere. Du skriver din besvarelse i hånden. Det er ikke tilladt at bruge ordbøger.

Delprøve 1

Eksempler på tidligere prøver:

Delprøve 1: Opgave 1 og opgave 2.

PD2 - Læseforståelse 1 - opgavehæfte (vinter 2021)(pdf)

Delprøve 1, opgave 1.

PD2 - Læseforståelse 1 - teksthæfte (vinter 2021)(pdf)

Opgave 1

Du skal se på 3-4 opslagstekster. Det kan fx være en oversigt over restauranter eller hoteller fra en hjemmeside. Der er 7 spørgsmål til teksterne (det første spørgsmål er et eksempel, så du kan se, hvordan du skal gøre).

Hvert spørgsmål handler om en information i den tekst, den passer til. Du skal skrive et kort svar med den information. For at løse opgaven skal du hurtigt finde den rigtige information uden at læse hele opslagsteksten.

Opgave 2

Du skal se på 9 annoncer på ca. 375 ord. Der er også 7 sætninger, der handler om indholdet i nogle af annoncerne (den første sætning er et eksempel, så du kan se, hvordan du skal gøre). Ved hver sætning skal du skrive, hvilken annonce, der passer til den.

For at løse opgaven skal du hurtigt kunne se, hvad alle annoncerne handler om, og finde den, der passer.

Delprøve 2

Eksempel på tidligere prøve:

Delprøve 2, opgave 3, opgave 4 og opgave 5.

PD2 - Læseforståelse 2 - opgavehæfte (vinter 2021)(pdf) 

Opgave 3

Du skal læse en tekst på ca. 300 ord. I teksten er der fjernet 9 ord. Under teksten kan du se de ord, der er fjernet (det første ord er et eksempel, så du kan se, hvordan du skal gøre). Hvert sted, der mangler et ord i teksten, skal du vælge det ord, der passer. Under teksten er der også 5 ord, der ikke passer nogen steder.

For at løse opgaven skal du læse omhyggeligt og have en god forståelse af det sted i teksten, hvor ordet mangler.

Opgave 4

Du skal læse en tekst på ca. 500-550 ord. Der er 6 afsnit i teksten (det første afsnit er et eksempel, så du kan se, hvordan du skal gøre).

Der er fjernet en sætning i hvert afsnit. De sætninger, der er fjernet, står under teksten. Under teksten står der også 2 sætninger, der ikke passer nogen steder. Du skal vælge den sætning, der passer til hvert afsnit.

For at løse opgaven skal du læse omhyggeligt og have en god forståelse af det afsnit, som den forkerte sætning står i. 

Opgave 5

Du skal læse en tekst på ca. 450-500 ord. Teksten er et interview med en person, der fx fortæller noget om sit arbejde. Der er 7 spørgsmål til teksten (det første spørgsmål er et eksempel, så du kan se, hvordan du skal gøre). Ved hvert spørgsmål skal du skrive, hvilket afsnit svaret står i.

For at løse opgaven skal du hurtigt finde det afsnit, som svaret måske kan stå i. Derefter skal du læse afsnittet omhyggeligt og have en god forståelse af det sted, hvor svaret står.

 

 

Prøve i skriftlig fremstilling

Varighed og hjælpemidler          

Du får en plads i et lokale med andre prøvedeltagere. Du skriver din besvarelse i hånden. Hos nogle prøveafholdere kan du få mulighed for at skrive på computer. Det er tilladt at bruge alle typer ordbøger.
 

Eksempel på tidligere prøve:

 Delprøve 1 A, delprøve B og delprøve 2.

PD2 - Skriftlig fremstilling (vinter 2021)(pdf)

Delprøve 1   

Der er to opgaver: Delprøve 1A og delprøve 1B. Du skal kun skrive om en af opgaverne. Du bestemmer selv, hvilken opgave du vil skrive om.

Du skal skrive en henvendelse til en eller flere personer, du typisk ikke kender personligt. Det kan fx være en anbefaling, opslag, klage, takkebrev, ansøgning, invitation. Der er 4 punkter i hver opgave. Du skal skrive om alle 4 punkter.

Delprøve 2

Du skal skrive en e-mail på minimum 100 ord. I e-mailen skal du skrive et svar til en ven, som fx gerne vil vide mere om noget, du har oplevet eller om en situation i dit liv.

 

 

Prøve i mundtlig kommunikation

Varighed og hjælpemidler

Prøven varer samlet 20 minutter for to prøvedeltagere. Delprøve 1 varer 10 minutter for to prøvedeltagere og delprøve 2 varer 10 minutter for to prøvedeltagere.

Du går til prøve sammen med en anden prøvedeltager. Det er prøveafholder, der bestemmer, hvem du går til prøve med. Under prøven sidder du ved samme bord som den anden prøvedeltager, en eksaminator og en censor. Eksaminator forklarer, hvad du skal gøre og stiller dig spørgsmål. Censor tager notater, tager tid og vurderer sammen med eksaminator, hvilken karakter du skal have.

Delprøve 1

Du skal fortælle om et emne, du selv har valgt og forberedt inden prøven. Emnet skal handle om noget du kender fra din hverdag. Det kan fx være om dit arbejde. Du skal fortælle om emnet i ca. 1,5 minut. Bagefter stiller eksaminator nogle spørgsmål til det, du har fortalt om.

Til prøven vurderer censor og eksaminator, hvordan du fortæller om emnet. De vurderer også, hvor klart og præcist du kan svare på spørgsmålene og fortælle mere om emnet.

Delprøve 2

Du får et billede, og du skal først se på og fortælle om den situation, som billedet viser. Bagefter stiller eksaminator dig nogle spørgsmål til det emne, som situationen på billedet handler om. Spørgsmålene handler om dine egne oplevelser og meninger. 

Den prøvedeltager, som du er til prøve sammen med, skal gøre det samme. 

Når I begge har svaret på eksaminators spørgsmål, skal I snakke sammen om det emne, som billederne handler om. Eksaminator fortæller om en situation, hvor nogen skal finde ud af, hvad de skal gøre. Det kan fx være, hvordan man kan holde en stor fest, hvis man ikke har særlig mange penge at holde den for. Du og den anden prøvedeltager skal snakke om, hvad man kan gøre.

Til prøven vurderer censor og eksaminator, hvor klart og præcist du kan fortælle om situationen på billedet. De vurderer også, hvor god du er til at forstå eksaminators spørgsmål og svare præcist og klart på spørgsmålene.

Til slut vurderer de også, hvor god du er til at deltage i en samtale, hvor du og den anden prøvedeltager skal snakke om, hvad man kan gøre i en bestemt situation.