Om Prøve i Dansk 3 og krav til at bestå

Prøve i Dansk 3 (PD3) består af en skriftlig og en mundtlig del. Læs mere om hver af delprøverne, hvordan prøven foregår og kravene til at bestå prøven.

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del består af læseforståelse og skriftlig fremstilling. Den mundtlige del består af mundtlig kommunikation. 

Du skal bestå Prøve i Dansk 3 (PD3), hvis du fx ønsker at søge om dansk statsborgerskab, eller hvis du er uddannet i udlandet og fx vil søge om autorisation som læge eller lignende.

Krav til at bestå

Du får en karakter for læseforståelse, en karakter for skriftlig fremstilling og en karakter for mundtlig kommunikation. Prøven er bestået, hvis du får et karaktergennemsnit på mindst 2,0. I beregningen af gennemsnittet tæller mundtlig kommunikation dobbelt. Har du fx fået 4 i læseforståelse, 7 i skriftlig fremstilling og 10 i mundtlig kommunikation, vil du få et karaktergennemsnit på 7,8. Du skal være opmærksom på, at der i nogle sammenhænge er krav om, at prøven eller de enkelte dele er bestået med mere end 02.

I Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) relaterer den skriftlige del af prøven til niveauet B2 og den mundtlige del relaterer sig til niveauet B2.

Se mere om The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Se mere om CEFR-niveauerne.

 

Du kan tilmelde dig Prøve i Dansk 3, hvis du går på modul 5 på Danskuddannelse 3 (DU3). Du kan også tilmelde dig Prøve i Dansk 3, selvom du ikke går på DU3, hvis du gerne vil have dokumentation for, at du har lært dansk på et niveau, der svarer til B2 i CEFR. Hvis du går til dansk på modul 5 på DU3, er prøven gratis. Hvis du ikke går til dansk på modul 5 på DU3, skal du betale et gebyr, når du tilmelder dig prøven.

Nedenfor ser du en oversigt over prøvens forskellige dele.

 

   

Prøve i læseforståelse

Varighed og hjælpemidler          

Prøven består af to dele: Læseforståelse 1 og læseforståelse 2.

Læseforståelse 1 består af delprøve 1 og varer 25 minutter, og læseforståelse 2 består af delprøve 2A, delprøve 2B og delprøve 3 og varer 65 minutter. Der er en kort pause mellem læseforståelse 1 og læseforståelse 2.

Du får en plads i et lokale med andre prøvedeltagere. Du må ikke bruge ordbøger til prøven i læseforståelse. Din besvarelse skriver du i hånden. Det er ikke tilladt at bruge ordbøger.

 

Eksempler på tidligere prøver:

Delprøve 1

PD3 - Læseforståelse 1 - opgavehæfte (sommer 2023)(pdf)

Delprøve 1

PD3 - Læseforståelse 1 - indholdsfortegnelse til tekstsamling (sommer 2023)(pdf)

Bemærk, at der ikke er adgang til teksterne, men kun indholdsfortegnelsen til tekstsamlingen. Kontakt dit lokale sprogcenter, hvis du vil se en komplet tekstsamling.

Delprøve 1

Der indgår en række tekster i en tekstsamling med en længde på i alt ca. 14 sider med billeder. Teksterne er samlet under ca. 5 underoverskrifter. I en tekstsamling fra sommerprøven 2023 om Sønderjylland er der fx underoverskrifterne. Tre historiske attraktioner i Sønderjylland, Madtraditioner i Sønderjylland og Vandreruter i Sønderjylland.

Du skal i delprøven hurtigt finde svar på 15 faktuelle spørgsmål. De fleste spørgsmål indledes med et hv-ord som fx hvem, hvad, hvor og hvornår, men der er også enkelte ja/nej-spørgsmål. 

Du skal ikke læse hele tekstsamlingen, men bruge tekstsamlingens indholdsfortegnelse til at finde den tekst, hvor du skal finde svaret på hvert af de 15 spørgsmål. Du skal skrive et kort svar til hvert spørgsmål.

 

Eksempler på tidligere prøver:

Delprøve 2A, delprøve 2B og delprøve 3.

PD3 - Læseforståelse 2 - opgavehæfte (sommer 2023)(pdf)

Delprøve 2A, delprøve 2B og delprøve 3.

PD3 - Læseforståelse 2 - teksthæfte (sommer 2023)(pdf)

Delprøve 2A

Der indgår en tekst på ca. 1½ side, der handler om et samfundsmæssigt emne, fx om at have sin egen virksomhed, eller hvordan man bliver en bedre leder.

Der er 3 spørgsmål, der følger teksten kronologisk. Til hvert spørgsmål skal du vælge en af tre svarmuligheder.

For at svare rigtigt skal du læse teksten omhyggeligt og forstå, hvad der er de vigtigste pointer. Du skal derfor forstå indholdet i detaljer. 

Delprøve 2B

Der indgår en tekst på ca. 2 sider, der handler om et samfundsmæssigt emne, fx om at starte sin egen virksomhed eller at have et handicap. I teksten er der fjernet 5 tekstafsnit af ca. samme længde. Disse afsnit står i en tilfældig rækkefølge i opgavehæftet, og du skal finde ud af, hvor de forskellig afsnit passer i teksten.

For at løse opgaven skal du læse teksten omhyggeligt og forstå, hvad der er de vigtigste pointer. Du skal derfor forstå indholdet i detaljer.

Delprøve 3

Der indgår en tekst på ca. 1 side. I teksten er der fjernet 8 ord eller udtryk. Hvert sted, der er fjernet et ord eller udtryk, skal du vælge det rigtige ord eller udtryk blandt fire muligheder.

For at løse opgaven skal du læse omhyggeligt og forstå indholdet i detaljer i og omkring de sætninger, hvor ordene eller udtrykkene mangler. Du skal også have en præcis forståelse af de ord og udtryk, du kan vælge imellem.

 

 

Prøve i skriftlig fremstilling

Varighed og hjælpemidler          

Prøven består af delprøve 1 og delprøve 2 og varer 2½ time.

Du får plads i et lokale med andre prøvedeltagere. Du skriver din besvarelse i hånden. Hos nogle prøveafholdere kan du få mulighed for at skrive på computer. Det er tilladt at bruge alle typer af ordbøger.

 

Eksempel på tidligere prøve:

 Delprøve 1, delprøve 2A og delprøve 2B.

PD3 - Skriftlig fremstilling (sommer 2023) (pdf)

Delprøve 1   

I delprøve 1 skal du besvare en e-mail fra en ven. Der er fire understregede spørgsmål i e-mailen, som du skal svare på.

Delprøve 2

I delprøve 2 skal du besvare en opgave om et samfundsmæssigt emne, fx et emne om trafiksikkerhed eller sundhedstilbud på arbejdspladsen.

Du skal besvare enten opgave A eller opgave B. I begge opgaver er der tre punkter, du skal besvare.

I delprøve 2A indgår der et diagram, som du først skal beskrive kort. Dernæst skal du fortælle om årsager til nogle af de forskelle, diagrammet viser. Til sidst skal du gøre rede for fordele og ulemper eller vurdere en generel problematik inden for emnet, fx hvad staten og kommunerne kan gøre for at reducere antallet af dræbte i trafikken.

I delprøve 2B skal du først kort fortælle om personlige erfaringer. Dernæst skal du vælge ét eller to ud af seks underemner, der er angivet i en boks, og kommentere dem, fx et underemne om sundhedstjek i arbejdstiden. Til sidst skal du gøre rede for fordele og ulemper eller vurdere en generel problematik inden for emnet, fx fordele og ulemper ved, at en arbejdsplads engagerer sig i sine medarbejderes livsstil.

Du skal skrive mindst 200 ord. Det er din evne til at skrive klart og forståeligt, der testes i opgaven.

 

 

Prøve i mundtlig kommunikation

Varighed og hjælpemidler

Prøven består af en delprøve 1 og delprøve 2, der hver varer ca. 5 minutter. I delprøve 1 bliver du testet i et emne, du har forberedt før eksamen. I delprøve 2 bliver du testet i et emne, du ikke kender på forhånd.

Under prøven sidder du ved et bord sammen med en eksaminator og en censor. Eksaminator forklarer, hvad du skal gøre og stiller dig spørgsmål. Censor tager notater, tager tid, og afgør sammen med eksaminator, hvilken karakter du skal have.

Delprøve 1

En uge inden prøven får du udleveret et emne af det sprogcenter, hvor du skal til prøve. Det er et emne, der handler om en samfundsmæssig problematik, fx Livsstilssygdomme med fokus på diabetes eller Den danske folkeskole med fokus på mobning.

I delprøve 1 skal du først holde en præsentation på 2 minutter. Det er vigtigt, at din præsentation hverken er kortere eller længere end ca. 2 minutter. Du skal vise, at du kan vælge relevante underpunkter og præsentere et emne, der er nemt at følge og forstå for eksaminator og censor.

Efter præsentationen stiller eksaminator spørgsmål til præsentationen. Eksaminator kan bede dig forklare eller uddybe noget af det, du har sagt under din præsentation. Eksaminator kan også bede dig forklare, begrunde og tage stilling til spørgsmål, der ligger i forlængelse af din præsentation.

Det er din evne til at præsentere et emne og svare klart og forståeligt på spørgsmål, der bliver vurderet i denne prøve.

Delprøve 2

Til prøven bliver du bedt om ved lodtrækning at trække et emne blandt tre mulige, der handler om en samfundsmæssig problematik, fx brug af sociale medier eller jobsøgning og ledighed.

I delprøve 2 skal du svare på spørgsmål til emnet fra eksaminator. Eksaminator stiller dig først et spørgsmål om et konkret aspekt af emnet, fx om hvorfor flere og flere køber og sælger produkter via sociale medier. Eksaminator vil derefter bede dig præcisere, forklare eller uddybe noget af det, du har svaret. Dernæst stiller eksaminator dig et andet spørgsmål om et mere overordnet aspekt af emnet, fx om hvilke fordele og ulemper, du mener, der kan være ved, at mange læser deres nyheder på de sociale medier. Eksaminator vil også her bede dig præcisere, forklare eller uddybe noget af det, du har svaret.

Det er din evne til svare klart og forståligt på spørgsmål, der bliver vurderet i denne prøve.