Særlige hjælpemidler og vilkår til danskprøverne

Hvis du har brug for særlig hjælp til prøven, skal du søge om det senest 8 uger før prøven.

Hvis du lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller har tilsvarende vanskeligheder (hvis du fx er ordblind), kan du søge om at få lov til at aflægge prøven med særlige hjælpemidler eller på særlige vilkår. Det kunne være et teknisk hjælpemiddel, en hjælper, forlænget tid eller lignende.

Ansøgning

Hvis du mener, du har behov for særlige hjælpemidler eller særlige vilkår, skal du kontakte din prøveafholder. Prøveafholderen kan vejlede dig om ansøgning om tilladelse til at bruge særlige hjælpemidler m.m.

Prøveafholderen skal have din ansøgning senest 8 uger før prøveterminens begyndelse.

Hvis du har en ikke åbenlys funktionsnedsættelse og søger om særlige vilkår, skal du have dokumentation for funktionsnedsættelsen fra din læge, psykolog, synskonsulent eller en anden sagkyndig. Dokumentationen må højst være 2 år gammel. Hvis din funktionsnedsættelse er varig, fx hvis du er ordblind, forældes udtalelsen dog ikke.

Fritagelse

Hvis du lider af en betydelig, varig funktionsnedsættelse, vil du efter omstændighederne helt undtagelsesvist kunne blive fritaget fra at tage en eller flere delprøver. Fx kan døve fritages fra prøven i mundtlig kommunikation. Kontakt din prøveafholder, der kan vejlede dig om reglerne for fritagelse.