Danskuddannelse 3 - materialer til modultest

Materialerne til modultest til Danskuddannelse 3 (DU3) omfatter information til underviser, emneopgaver, mindmaps og eksempler på emneopgaver til kursisternes forberedelse.

Modultestmaterialet består af en offentlig tilgængelig del til kursister og en fortrolig del til sprogcentre. Information og testmateriale til den offentligt tilgængelige del af hvert modul kan downloades herunder. Materialerne er opdelt i materialer til mundtlige og skriftlige test.

Ledere af sprogcentre kan rekvirere den fortrolige del af materialet til modultest hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på .

Her finder du materialerne

I takt med, at der produceres nye modultestformater, vil der blive tilføjet nye materialer, som informationsark til underviser og eksempler på nye opgaveformater.

Information til underviser om opgave 1 - emneopgave (DU3M1)(pdf)

Her får du information om testen, hvor kursistens evne til at svare på enkle, faktuelle spørgsmål om aktiviteter i hverdagen bliver testet. Opgaven lægger op til en autentisk situation, hvor kursisten indgår i en interaktion med tester.

Mindmaps - A4 - opgave 1 (DU3M1)(pdf)

Her finder du seks forskellige mindmaps med felter til kursistens stikord om, fx arbejde eller studie.

 

Information til underviser om opgave 2 - case med fotos (DU3M2)(pdf)

Her får du information om testen, hvor kursistens evne til i et enkelt sprog at stille enkle faktuelle fokuserede spørgsmål til almindelige og hverdags- og arbejdssituationer bliver testet.

Eksempel på opgave 2 - Jacob er kok (DU3M1)(pdf)

Case med billeder af Jacob på arbejde.

Information til underviser om opgave 1 - emneopgave (DU3M2)(pdf)

Her får du information om testen, hvor kursistens evnen til i et enkelt sprog at fortælle om et emne og at kunne svare på uddybende spørgsmål om et emne testes. Kursisten fortæller om et emne fra et mindmap, fx arbejde eller fritid, og svarer på spørgsmål om emnet.

Mindmaps - A4 - opgave 1 (DU3M2)(pdf)

Her finder du 6 forskellige mindmaps med felter til kursistens stikord om, fx arbejde eller fritid.

 

Information til underviser om opgave 2 - informationskløft (DU3M2)(pdf)

Her finder du information om testen, hvor kursisterne testes i at kunne stille enkle fokuserede faktuelle spørgsmål til en person, som kursisten ikke kender. Kursisterne har ikke samme information og skal udveksle informationen med hinanden ud fra en case med fotos og stikord.

 Eksempel på opgave 2 - Maja (DU3M2)(pdf)

Case med billeder af Maja på arbejde og i fritiden.