Udviklingsprojekter

Til efteruddannelse af lærere ved danskuddannelserne har kommuner og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge i samarbejde med blandt andet universiteter og professionshøjskoler udviklet og afprøvet nye metoder i danskundervisningen. Læs mere om udviklingsprojekterne.

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i 2020-2022 givet støtte til udviklingsprojekter med sigte på udvikling og/eller afprøvning af nye metoder i danskundervisningen.

Udviklingsprojekterne bidrager med ny faglig viden inden for undervisningen i dansk som andetsprog for voksne. Hver af projekterne har udviklet et produkt, som kan understøtte danskundervisningen.

Find inspiration til det faglige arbejde i projektbeskrivelser, rapporter og produkter.