IT-literacy og digital didaktik

 

Deltagere og samarbejde

Deltagerne i projektet er undervisere på Danskuddannelse 2 på Sprogcenter Midt. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem undervisere og ledere på Sprogcenter Midt samt en aktørgruppe med undervisere fra Sprogcenter Midt og forsker fra Roskilde Universitet (RUC) Louise Tranekjær.

Produkt

Projektets produkt er en drejebog målrettet DU2 undervisere. Den er udformet som et katalog over de afprøvede tiltag og deres didaktiske form. Drejebogen beskriver overordnet ide og metode og giver anvisninger på aktiviteter og konkret didaktik, som underviserne kan anvende i klasserne for at styrke og udvikle kursisterne digitale kompetencer.

Det vil sige, at det er best practise i forhold til de anbefalede aktiviteter, metoder og resultater. Konkret er der fokus på fem typer aktiviteter, som er udviklet på grundlag af observationer og bearbejdet didaktisk og metodisk.

Drejebog over best practise.

Kontakt Uddannelseschef Bodil Schjemte,