Dialoger på arbejdspladsen

 

Projektdeltagere og samarbejde CLAVIS sprog & kompetence, Roskilde Universitets Center og Porta Play
Produkt

Digitalt brancherettet undervisningsmateriale udviklet som hjemmeside med materiale inden for brancherne; SOSU, Rengøring, Hotel & Restauration, Butik & Detail samt emnet ”Kollegasnak”: www.clavissprog.dk

  Til materialet hører lærervejledning samt relevante links til andet digitalt brancherettet undervisningsmateriale.  
Kontakt

Uddannelseschef Mette Brandt: 

Itpædagogisk afdleingsleder Jeppe Vetterli Sjøgren: