Dansk på Tigrinya. Videobaseret undervisningsmateriale til Tigrinya-talende kursister

 

Deltagere og samarbejde
  • Sprogcenter Næstved
  • Center for Dansk og Integration, Køge Kommune
  • Sprogcentret Holstebro, Lemvig og Struer
  • Københavns Professionshøjskole
Produkt

I projektet er der udviklet en række korte videoer, som illustrerer og forklarer dansk sprogbrug med udgangspunkt i en funktionel systemisk tilgang. Disse videoer fungerer som eksempler på, hvordan sprogskolelærere kan arbejde med metoden på DU1 med henblik på udvikling af den kommunikative kompetence. Videoerne kan både bruges af undervisere på sprogskolerne og af kursisterne selv. Til videoerne er der udviklet en lærervejledning med begrundelse af tilgange, samt ideer til hvordan lærere kan bruge metoden i deres egen undervisning.

Dansk på Tigrinya

Lærervejledning

Kontakt  Elina Maslo,