Sprogmakker.dk

 

Deltagere og samarbejde

Sprogmakker.dk er udviklet på Center for Dansk og Integration, Køge af Kirsten Aagaard Andersen og Susanne Toft. Undervejs er der sparret med undervisere på Sprogcenter Holstebro.

Produkt

Sprogmakker.dk, knytter sig til appen Sprogmakker, der er udviklet til brug på arbejdspladsen, men som også kan anvendes i sprogskoleregi i forbindelse med hjemmearbejde, hvor appen kan:

  • skabe fokus på dansk i hverdagen udenfor skolen – i hjemmet og på arbejdspladsen
  • personliggøre hjemmearbejdet indenfor det tema, som klassen arbejder med, så kursisten oplever det vedkommende og relevant
  • styrke mundtlighed i hjemmearbejdet ved at give mulighed for mundtlige afleveringer med efterfølgende feedback
  • gøre det nemt at lave personlig logbog med et aktuelt ”her og nu sprog”
  • bringe eksempler på fagsproget på den enkelte kursists arbejdsplads ind i undervisningsrummet
  • give kursisten mulighed for at skabe sin egen personlige ordbog.

På Sprogmakker.dk ligger en række introduktionsfilm til installation og brug af appen Sprogmakker. Hjemmesiden indeholder desuden et idékatalog med eksempler på, hvordan man indenfor de forskellige temaer i begynderundervisningen kan bruge appen som et medie til aflevering af hjemmearbejde.

www.sprogmakker.dk

Kontakt