Visitationsmaterialer

Find visitationsopgaver til brug for indplacering på danskuddannelserne og moduler.

Indplaceringen af en kursist sker i to faser henholdsvis indplacering på en af danskuddannelserne og indplacering på et modul. Visitationsmaterialerne indeholder blandt andet test, der kan vise noget om kursistens undervisningsbehov, materialer til indplacering på danskuddannelse og færdighedstest til modulindplacering.

Få et godt grundlag for at indplacere en kursist. Som visitator anvender du visitationsmaterialer og opgaver fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Visitationsmaterialer til sproglig afdækning udgives som et supplement til Vejledning til visitation og indplacering på danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl.

Adgangskode til visitatorer

Visitationsmaterialerne er udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration og er forbeholdt visitatorer med en adgangskode.

Koden indtastes efter klik på linket.

Som ny visitator, eller hvis du mangler adgangskoden til materialerne skal du kontakte din sprogcenterleder. Sprogcenterlederen kan kontakte  for at få oplyst koden til materialerne.

Visitationsmaterialet finder du her:

Del 1 Visitationsmateriale - Indplacering på danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. (pdf)

Del 2 Visitationsmateriale - DU 1 Modulindplacering på Danskuddannelse 1 (pdf)

Del 2 Visitationsmateriale - DU 2 Modulindplacering på Danskuddannelse 2 (pdf)

Del 2 Visitationsmateriale - DU 3 Modulindplacering på Danskuddannelse 3 (pdf)

Del 2 Visitationsmateriale - DU 3 Indplacering på modul 6 (pdf)

Vejledningen finder du her:

Vejledning til visitation og indplacering på danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. (pdf).