Om visitation

Sprogcentrets visitation tager afsæt i retningslinjerne for visitation og indplacering.

Udlændinge, der skal deltage i danskuddannelse, skal visiteres på et sprogcenter for at blive indplaceret på en danskuddannelse og et modul.

Det er sprogcenteret, der foretager den pædagogiske vurdering af kursistens generelle og sproglige forudsætninger for at deltage i danskuddannelse, og som foretager den endelige indplacering af kursisten.

Fagligt og velfunderet grundlag. Visitationssamtalen skal give dig et tilstrækkeligt fagligt grundlag for at finde frem til det bedst egnede undervisningstilbud til kursisten samt give kursisten viden om undervisningstilbuddet og relevant lovgivning.

De overordnede retningslinjer for visitation og indplacering på danskuddannelserne for voksne udlændinge er beskrevet i vejledninger og visitationsmaterialer fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Find vejledninger, skemaer og retningslinjer for visitation.

Find visitationsmaterialer og opgaver til brug for indplacering.