Om Vidensprøverne

Vidensprøverne omfatter Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven. Prøverne er skriftlige prøver om blandt andet danske samfundsforhold og værdier samt dansk kultur og historie. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udpeger sprogcentre til at afholde prøverne.

Vidensprøverne afholdes to gange årligt af en række sprogcentre landet over. Prøverne er skriftlige og består af en række spørgsmål med to eller tre svarmuligheder.

Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Prøven består af 45 spørgsmål. 35 af spørgsmålene ligger inden for rammerne af det læremateriale, der er udarbejdet til prøven, og 5 af spørgsmålene handler om aktuelle forhold og begivenheder inden for politik, samfund og kultur. Derudover handler 5 af spørgsmålene om danske værdier. Mindst 36 spørgsmål skal være besvaret korrekte for at bestå, og heraf 4 ud af de 5 spørgsmål om danske værdier.

Prøven varer 45 minutter.

Hvis borgeren har spørgsmål fx om indhold, forberedelse, læremateriale, tidligere prøver med mere, kan du henvise til borgersiderne om Indfødsretsprøven.

Statsborgerskab

Det er et af kravene for at få dansk statsborgerskab, at borgeren har bestået Indfødsretsprøven. Hvis en kursist eller en borger har spørgsmål til betingelserne for at få dansk statsborgerskab, kan du henvise til Udlændinge og Integrationsministeriets hjemmeside.

Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven er en prøve om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt om dansk kultur og historie. Prøven består af 30 spørgsmål, der stilles med udgangspunkt i det læremateriale, der er udarbejdet til prøven. For at bestå prøven, skal mindst 20 af de 25 spørgsmål besvares korrekt.

Prøven varer 30 minutter.

Hvis borgeren har spørgsmål fx om indhold, forberedelse, læremateriale, tidligere prøver med mere, kan du henvise til borgersiderne om Medborgerskabsprøven.

Permanent opholdstilladelse

Ved at bestå Medborgerskabsprøven kan borgeren opfylde én af de supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse. Hvis en kursist eller en borger har spørgsmål til betingelserne for at få permanent opholdstilladelse, kan du henvise til nyidanmark.dk.

Prøveafholdere

Prøverne bliver afholdt af sprogcentre, der er udpeget til opgaven af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Udpegning forudsætter, at sprogcenteret er prøveafholdende udbyder af danskuddannelse for voksne udlændinge m.v. En udpegning er gældende for en periode på op til 4 år.

Kontakt SIRI på for at søge om at blive udpeget som prøveafholder eller for at ophøre som prøveafholder.