Materiale til beskikkede censorer

Som beskikket censor på vidensprøverne skal du udfylde en honorarblanket, efter du har bedømt opgaverne. Honorarblanketten får du hos den prøveansvarlige på sprogcenteret eller ved at downloade den her fra siden.

Som beskikket censor får du et honorar for at rette og bedømme Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

Udfyld og indsend honorarblanket

Efter arbejdet er udført, skal du som censor udfylde en honorarblanket og indsende den til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Honorarblanketten og eventuelle bilag skal indsendes senest syv dage efter udført opgave.

Honorarblanketten og eventuelle bilag skal indsendes senest syv dage efter udført opgave. Honorarblanketten skal sendes med sikker post til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). I vejledningen til blanketten står det beskrevet, hvordan blanketten fremsendes. Det er vigtigt, at vejledningen følges, da honorarblanketterne ellers ender i den forkerte postkasse, og udbetalingen af honoraret bliver forsinket.

Det er vigtigt, du udfylder den nyeste udgave af honorarblanketten, idet lønsatsen reguleres to gange årligt (1. april og 1. oktober).

Herunder finder du en vejledning til, hvordan honorarblanketten udfyldes og indsendes samt den nyeste udgave af honorarblanketten:

 

Vejledning til udfyldelse og indsendelse af honorarblanketter, vidensprøver (pdf)

Honorarblanket for skriftlig beskikket censur (Word)

 

Bemærk, at behandlingstiden for honorarblanketter kan være op til 6 uger afhængigt af indsendelsestidspunktet.

Bedømmelse af Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Prøven består af 45 spørgsmål. 35 af spørgsmålene ligger inden for rammerne af det læremateriale, der er udarbejdet til prøven, og 5 af spørgsmålene handler om aktuelle forhold og begivenheder inden for politik, samfund og kultur. Derudover handler 5 af spørgsmålene om danske værdier. 

For at Indfødsretsprøven er bestået, skal mindst 36 af de 45 spørgsmål være besvaret korrekt. Heraf skal 4 ud af de 5 spørgsmål om danske værdier være korrekt besvaret. Det er altid de sidste fem spørgsmål i prøven, der omhandler danske værdier. Se mere om Indfødsretsprøven på borgersiderne.

Bedømmelse af Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven er en prøve om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt om dansk kultur og historie. Prøven består af 25 spørgsmål, der stilles med udgangspunkt i det læremateriale, der er udarbejdet til prøven.


For at Medborgerskabsprøven er bestået, skal mindst 20 af de 25 spørgsmål besvares korrekt. Se mere om Medborgerskabsprøven på borgersiderne.

 

Bemærk, at behandlingstiden for honorarblanketter kan være op til 6 uger afhængigt af indsendelsestidspunktet.