Danskuddannelse 2 - materialer til modultest

Materialerne til modultest til Danskuddannelse 2 (DU2) omfatter information og inspiration til underviser, ugeskemaopgaver og videoer til kursisternes forberedelse.

Modultestmaterialet består af en offentlig tilgængelig del til kursister og en fortrolig del til sprogcentre. Information og testmateriale til den offentligt tilgængelige del af hvert modul kan downloades herunder. Materialerne er opdelt i materialer til mundtlige og skriftlige test.

Ledere af sprogcentre kan rekvirere den fortrolige del af materialet til modultest hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på .

Her finder du materialerne

I takt med, at der produceres nye modultestformater, vil der blive tilføjet nye materialer, som informationsark til underviser og eksempler på nye opgaveformater.

Information til underviser om opgave 1 (ugeskemaopgaven) (DU2M2)(pdf)

Her finder du information om testen, hvor kursistens evne til at svare på enkle spørgsmål om tid og hyppighed af aktiviteter i hverdagen testes. Kursistens færdighed i at give information videre bliver også testet.

Ugeskema - A4 (DU2M2)(pdf)

Kursistens aktiviteter skrives ind i ugeskemaet.

Mine 4 aktiviteter (ugeskemaopgave) (DU2M2)(pdf)

Kursistens aktiviteter skrives ind i skemaet.

Demooptagelse af ugeskemaopgaven (video)

Se et eksempel på, hvordan den mundtlige test i ugeskemaopgaven foregår i praksis.

 

Information til underviser om opgave 2 - case med fotos (DU2M2)(pdf)

Her finder du information om testen, hvor kursisten testes i at kunne stille enkle faktuelle og fokuserede spørgsmål til almindelige hverdags- og arbejdssituationer.

Eksempel på opgave 2 (Jacob er kok) (DU2M2)(pdf)

Case med billeder af Jacob på arbejde.

Information til underviser om opgave 1 (emneopgave) (DU2M3)(pdf)

Her finder du information om testen, hvor kursisten bliver testet i at kunne samtale om et emne i et enkelt sprog og at kunne svare på uddybende spørgsmål.

Mindmap til opgave 1 A4  (DU2M3)(pdf)

Her finder du 6 forskellige mindmaps med felter til kursistens stikord om, fx arbejde eller studie.

Information til underviser om opgave 2 (informationskløft) (DU2M3)(pdf)

Her finder du information om testen, hvor kursisterne testes i at kunne stille fokuserede spørgsmål til en person, som kursisten ikke kender. Kursisterne har ikke samme information og skal udveksle informationen med hinanden ud fra en case med fotos og stikord.

 Eksempel på opgave 2 - Maja (DU2M3)(pdf)

Case med billeder af Maja på arbejde og i fritiden.