Klagevejledning til Indfødsretsprøven

Du kan klage til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) over forhold ved Indfødsretsprøven.

 

Klage over forhold ved prøven

Du kan klage over prøvegrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen af din prøve. Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at bedømmelsen af prøven har fundet sted. Klagen skal være individuel, og den skal være skriftlig og indeholde en begrundelse.

Du kan anmode prøveafholderen om at få udleveret en kopi af din skriftlige besvarelse uden betaling. Efter prøven kan du finde prøvespørgsmålene og rettearket i oversigten over tidligere indfødsretsprøver. Du kan således sammenligne dine svar med de korrekte svar.

Du kan kontakte prøveafholderen, hvis du har brug for vejledning i at klage.

Du kan indgive din klage over forhold ved prøven til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Klagen kan indsendes med Digital Post (fx fra e-Boks, Mit.dk, Borger.dk eller via Digital Post appen). Vælg Styrelsen for International Rekruttering og Integration som modtager. I emnefeltet skal du skrive "Att.: ". Herefter kontakter SIRI dig, enten for at høre yderligere eller for at meddele dig afgørelsen af sagen. 

Klage over prøveafholderens afgørelser

Du kan også klage over prøveafholderens afgørelser. Det skal ske senest 2 uger efter, afgørelsen er meddelt dig.

Det kan for eksempel være en klage over adgang til og tilmelding til prøver, udelukkelse fra prøve, tildeling af særlige hjælpemidler, bortvisning eller lignende. Klagen skal være skriftlig og skal gives til prøveafholderen inden 2 uger fra det tidspunkt, hvor den afgørelse, du vil klage over, er blevet meddelt til dig. Sprogcenteret videresender klagen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Herefter kontakter SIRI dig, enten for at høre yderligere eller for at meddele dig afgørelsen af sagen.  

Udlevering af besvarelsen

Du kan anmode din prøveafholder om at få udleveret en kopi af din skriftlige opgavebesvarelse uden betaling.