Forberedelse til Indfødsretsprøven

Du forbereder dig til Indfødsretsprøven ved at gennemgå lærematerialet og ved at følge med i danske nyhedsmedier. Du kan også gennemgå de tidligere prøver. Find Lærematerialet og tidligere prøver her.

Indfødsretsprøven tester dit kendskab til danske samfundsforhold og danske værdier samt dansk kultur og dansk historie. Prøven består af 45 spørgsmål. 35 af spørgsmålene ligger inden for rammerne af lærematerialet, og 5 af spørgsmålene handler om aktuelle forhold og begivenheder inden for politik, samfund og kultur. Derudover handler 5 af spørgsmålene om danske værdier. Mindst 36 spørgsmål skal være besvaret korrekte for at bestå, og heraf 4 ud af de 5 spørgsmål om danske værdier.

Det skriftlige læremateriale eller lydversionen af det bruges som forberedelse til Indfødsretsprøven. Du kan også øve dig på de tidligere indfødsretsprøver. Dernæst er det væsentligt, at du følger med i danske nyheder og har viden om grundlæggende danske værdier.

Indfødsretsprøven er udarbejdet af Styrelsen for International Integration og Rekruttering (SIRI). Der er gratis adgang til lærematerialet samt tidligere prøver. Find materialet nederst på siden.

Brug det officielle materiale

På internettet kan der være sider, der tilbyder træning i at tage Indfødsretsprøven med spørgsmål, som er baseret på lærematerialet. Vær opmærksom på, at disse sider ikke er fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og således ikke er officielle. Når du forbereder dig, kan indholdet af disse sider være upræcist eller misvisende, og siderne kan dermed ikke erstatte SIRIs lære- og lydmateriale eller tidligere afholdte prøver, som er tilgængelige her.

Materialer til forberedelsen

Lærematerialet gælder for prøverne vinter 2023 og sommer 2024. I slutningen af august 2024 udkommer en opdateret udgave. Den opdaterede udgave vil gælde for prøven i vinter 2024 og sommer 2025.

Indholdet i det skriftlige læremateriale og lydversionen af det er identiske. Til forberedelsen er der desuden adgang til tidligere indfødsretsprøver.

Lærematerialet handler om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Indfødsretsprøven bygger på emnerne i lærematerialet. Lærematerialet er udarbejdet af Styrelsen for International Integration og Rekruttering (SIRI) og kan downloades gratis. Materialet omfatter både skriftlig udgave og en lydversion af det.

Lærematerialet består af seks kapitler: Danmarks historie, Det danske demokrati, Den danske økonomi, Danmark og omverdenen, Dansk kulturliv samt Temaopslag. Det er på 216 sider og dækker 35 af de 45 spørgsmål. 

Skriftligt læremateriale til Indfødsretsprøven 2023(pdf).

Lærematerialet handler om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Indfødsretsprøven bygger på emnerne i lærematerialet. Lærematerialet er udarbejdet af Styrelsen for International Integration og Rekruttering (SIRI) og kan downloades gratis. Lærematerialet findes både i en skriftlig udgave og en lydversion af det (mp3 åbner i Vimeo).

Lærematerialet består af seks kapitler: Danmarks historie, Det danske demokrati, Den danske økonomi, Danmark og omverdenen, Dansk kulturliv samt Temaopslag. Det dækker 35 af de 45 spørgsmål.
 

KAPITEL 1. DANMARKS HISTORIE (AFSNIT 1-8) (MP3)

KAPITEL 1. DANMARKS HISTORIE (AFSNIT 9-13) (MP3)

KAPITEL 2. DET DANSKE DEMOKRATI (MP3)

KAPITEL 3. DEN DANSKE ØKONOMI (MP3)

KAPITEL 4. DANMARK OG OMVERDENEN (MP3)

KAPITEL 5. DANSK KULTURLIV (MP3)

KAPITEL 6. TEMAOPSLAG  (AFSNIT 1-8) (MP3)

KAPITEL 6. TEMAOPSLAG  (AFSNIT 9-17) (MP3)

Her kan du finde tidligere udgaver af Indfødsretsprøven og tilhørende retteark (pdf) som inspiration til din forberedelse. I rettearket kan du for hvert spørgsmål se, hvad det korrekte svar på spørgsmålene er (markeret med A, B eller C). Materialerne til forberedelsen omfatter både skriftligt læremateriale, en lydversion af lærematerialet og desuden tidligere indfødsretsprøver.

2024

Indfødsretsprøven sommer 2024 (pdf)

Indfødsretsprøven sommer 2024 - Retteark (pdf)

 

2023

Indfødsretsprøven vinter 2023 (pdf)

Indfødsretsprøven vinter 2023 - Retteark (pdf)

Indfødsretsprøven sommer 2023 (pdf)

Indfødsretsprøven sommer 2023 - Retteark (pdf)

 

2022

Indfødsretsprøven vinter 2022 (pdf)

Indfødsretsprøven vinter 2022 - Retteark (pdf)

Indfødsretsprøven sommer 2022 (pdf)

Retteark Indfødsretsprøven sommer 2022 (pdf)

 

2021

Fra 2021 indeholder Indfødsretsprøven 5 værdispørgsmål i tillæg til de øvrige.

 

Indfødsretsprøven vinter 2021 (pdf)

Indfødsretsprøven vinter 2021 - Retteark (pdf)

Indfødsretsprøven sommer 2021 (pdf)

Indfødsretsprøven sommer 2021 - Retteark (pdf)

 

2020

 

Indfødsretsprøven vinter 2020 (pdf)

Indfødsretsprøven vinter 2020 - retteark (pdf)

Indfødsretsprøven sommer 2020 (pdf)

Indfødsretsprøven sommer 2020- Retteark (pdf)