Om Indfødsretsprøven

En af betingelserne for at få statsborgerskab er, at du har bestået Indfødsretsprøven.

OBS. Bemærk, at der nedenfor i afsnittet om legitimation er vigtig information om ændringer ved den kommende prøve (kørekort er udgået som legitimation).

For at få dansk statsborgerskab (indfødsret) skal du bestå Indfødsretsprøven, som tester dit kendskab til danske samfundsforhold og værdier samt dansk kultur og dansk historie. Den består af 45 spørgsmål. Til hvert spørgsmål er der to eller tre svarmuligheder. For at bestå prøven, skal 36 ud af de 45 spørgsmål være besvaret korrekt, og heraf 4 ud af de 5 spørgsmål om danske værdier. Alle udlændinge, der har ansøgt eller vil ansøge om dansk statsborgerskab, kan gå op til Indfødsretsprøven.

Prøvens 45 skriftlige spørgsmål består af:

  • 35 spørgsmål om dansk historie, samfund og kultur.
  • 5 uforberedte spørgsmål om aktuelle forhold og begivenheder i det danske samfund. Emnerne har haft væsentlig interesse i de danske nyhedsmedier inden for det sidste halve år før, prøven afholdes.
  • 5 uforberedte spørgsmål om danske værdier, som kan handle om eksempelvis ytringsfrihed, ligestilling eller forholdet mellem religion og lovgivning.

Prøven varer 45 minutter og er skriftlig. Du må ikke anvende hjælpemidler til prøven. 

Pris, prøvedato og tilmelding

Indfødsretsprøven afholdes to gange om året. Prøven afholdes af sprogcentre forskellige steder i landet. Find din prøveafholder og tilmeld dig senest 5 uger før prøvedatoen. Du skal tilmelde dig direkte hos prøveafholderen, fx ved at ringe til dem eller via deres hjemmeside. Ved tilmelding til prøven skal du betale et gebyr på 874 kr. (2024-beløb).

Vigtigt med legitimation

For at deltage i prøven skal du fremvise original legitimation på prøvedagen.

Reglerne om legitimation og kontrol ved Indfødsretsprøven er ændret med virkning for prøven den 29. maj 2024 og frem. Ændringerne betyder blandt andet, at der ikke kan anvendes kørekort som legitimation. Spørg dit sprogcenter, hvis du er i tvivl.

Tilladt legitimation vil herefter være:

  • Opholdskort, fremmedpas eller konventionspas udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas eller identitetskort udstedt af en offentlig myndighed i EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end ovenfor nævnt, og hvori der er isat en opholdssticker.

Undersøg i god tid inden prøven, om du har korrekt legitimation. Fotokopi eller billede af dokumentet kan ikke bruges.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din prøveafholder, der kan vejlede dig yderligere.

Anden legitimation

Hvis du ikke har en af de gyldige former for legitimation, kan du i nogle tilfælde få tilladelse til at anvende en anden form for legitimation. Du skal ansøge om dette hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) senest 4 uger inden prøven. Ansøgning kan indsendes med Digital Post (fx fra e-Boks, Mit.dk, Borger.dk eller via Digital Post appen). Vælg Styrelsen for International Rekruttering og Integration som modtager. I emnefeltet skal du skrive "Att.: ".

Der kan ikke gives dispensation til brug af kørekort som legitimation. 

Forberedelse

Du forbereder dig til Indfødsretsprøven ved at læse lærematerialet og ved at følge med i danske nyhedsmedier. Du kan også gennemgå de tidligere prøver. Se mere om, hvordan du forbereder dig til Indfødsretsprøven her. 

Forberedelse til Indfødsretsprøven

Prøvebevis

Hvis du består prøven, udsteder sprogcentret et prøvebevis til dig. Der kan gå op til 4 uger, før du får resultatet af prøven.

Hvis du ikke består prøven, kan du gå op til en ny prøve i den følgende prøvetermin. Her skal du betale et nyt gebyr.

Du har selv ansvaret for at indsende kopi af bevis for bestået Indfødsretsprøve i forbindelse med din ansøgning om dansk indfødsret (statsborgerskab).

Se mere om den nødvendige information og dokumenter på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside (uim.dk).