Om Medborgerskabsprøven

Med en bestået Medborgerskabsprøve kan du opfylde én af betingelserne for at få permanent opholdstilladelse. Prøven tester viden om det danske folkestyre, hverdagsliv, dansk kultur og historie.

OBS. Bemærk, at der nedenfor i afsnittet om legitimation er vigtig information om ændringer ved den kommende prøve (kørekort er udgået som legitimation).

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie. Prøven varer 30 minutter. Til hvert spørgsmål er der to eller tre svarmuligheder. For at bestå prøven skal du besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål korrekt.

Ved at bestå medborgerskabsprøven kan du opfylde kravet om medborgerskab, som er én af betingelserne for at få permanent opholdstilladelse i Danmark.

Få mere at vide om betingelserne på NyiDanmark.dk.

 

Alle udlændinge, som har ansøgt om eller vil ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark, kan gå op til prøven. Du behøver ikke først at have ansøgt om permanent opholdstilladelse i Danmark for at tage prøven.

Vigtigt med legitimation

For at deltage i prøven skal du fremvise original legitimation på prøvedagen.

Reglerne om legitimation og kontrol ved prøven er ændret med virkning for medborgerskabsprøven den 29. maj 2024 og frem. Ændringerne betyder blandt andet, at der ikke kan anvendes kørekort som legitimation. Spørg dit sprogcenter, hvis du er i tvivl.

Tilladt legitimation vil herefter være:

  • Opholdskort, fremmedpas eller konventionspas udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas eller identitetskort udstedt af en offentlig myndighed i EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end ovenfor nævnt, og hvori der er isat en opholdssticker.

Undersøg i god tid inden prøven, om du har korrekt legitimation. Fotokopi eller billede af dokumentet kan ikke bruges.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte en prøveafholder, der kan vejlede dig yderligere.

Anden legitimation

Hvis du ikke har en af de gyldige former for legitimation, kan du i nogle tilfælde få tilladelse til at anvende en anden form for legitimation. Du skal ansøge om dette hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) senest 4 uger inden prøven. Ansøgning kan indsendes med Digital Post (fx fra e-Boks, Mit.dk, Borger.dk eller via Digital Post appen). Vælg Styrelsen for International Rekruttering og Integration som modtager. I emnefeltet skal du skrive "Att.: ".

Der kan ikke gives dispensation til brug af kørekort som legitimation. 

Prøvedato, tilmelding og pris

Medborgerskabsprøven afholdes to gange om året - sommer og vinter. Prøven afholdes af sprogcentre forskellige steder i landet. Find din prøveafholder og tilmeld dig senest 5 uger før prøvedatoen. Du skal tilmelde dig direkte hos prøveafholderen, fx ved at ringe til dem eller via deres hjemmeside. Ved tilmelding til prøven skal du betale et gebyr på 874 kr. (2024-beløb).

Tilmeld dig hos din prøveafholder

Se prøvedatoer.

Forberedelse

Du kan forberede dig til Medborgerskabsprøven ved at læse det skriftlige læremateriale eller ved at lytte til lydversionen af det. Det kan downloades gratis. Spørgsmålene stilles med udgangspunkt i lærematerialet.

Se mere om, hvordan du forbereder dig til Medborgerskabsprøven.

Prøvebevis

Der kan gå op til 4 uger, før resultatet af prøven foreligger.  Hvis du består prøven, udsteder sprogcenteret et prøvebevis til dig. Hvis du ikke består prøven, kan du gå op til en ny prøve i den følgende prøvetermin. Hvis du tager en ny prøve, skal du betale et nyt gebyr.

Du har selv ansvaret for at indsende dit prøvebevis i forbindelse med din ansøgning om permanent opholdstilladelse. Du kan læse mere om ansøgningsprocessen på www.nyidanmark.dk.

Se mere om ansøgningsprocessen.