Særlige hjælpemidler og vilkår ved Medborgerskabsprøven

Hvis du har brug for særlig hjælp til prøven, skal du søge dispensation senest 4 uger før prøven.

Prøven foregår som udgangspunkt uden brug af hjælpemidler. Hvis du lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller lignende (f.eks. hvis du er blind eller ordblind), kan du søge om lov til at aflægge prøven med særlige hjælpemidler eller på særlige vilkår. Dette for eksempel i form af et teknisk hjælpemiddel, en hjælper, forlænget tid eller lignende.

Særlige vilkår

Hvis du mener, du har behov for sådanne særlige hjælpemidler, kan du henvende dig til det prøvested, hvor du ønsker at aflægge prøven. Prøveafholderen kan vejlede dig om mulighederne for at bruge særlige hjælpemidler eller lignende. Prøveafholderen kan også vejlede dig om, hvordan du søger om tilladelsen til at bruge dem.

For at få lov til at tage prøven på særlige vilkår skal du dokumentere ikke-åbenlyse funktionsnedsættelser med en udtalelse fra en læge, psykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig. Udtalelsen må højst være 2 år gammel og skal indeholde en redegørelse for de vanskeligheder, som funktionsnedsættelsen giver dig i forbindelse med prøven.

Sprogcenteret skal have din ansøgning senest 4 uger før prøven bliver afholdt.