Om modultest

Sprogcentrene har ansvaret for kvalitet og sikkerhed ved modultestning.

Det er en forudsætning, for at en kursist kan fortsætte fra et modul til et andet, at kursisten består en modultest på Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Hver danskuddannelse er inddelt i seks moduler. Når en kursist har nået målene for et modul, skal kursisten til modultest eller bliver indstillet til en afsluttende danskprøve.

Se danskuddannelsesmodellen (pdf)

Få testmaterialet hos SIRI

Modultestmaterialet består af en offentlig tilgængelig del til at forberede modultestsamtalen. Dette kan kursisterne også orientere sig i. Dernæst består det af et fortroligt materiale, som bliver brugt til modultestene på sprogcentrene.

Testmaterialet til modultesten er udarbejdet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Som leder på sprogcentret kan du rekvirere modultestmaterialet ved at henvende dig til SIRI på .

Sprogcentrets ansvar

Ledere og fagpersonale på sprogcentre er ansvarlige for kvalitet og sikkerhed i modultestningen.

Lovgrundlaget for modultest fremgår af Bekendtgørelse om modultestning på danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (2020). Bekendtgørelsen regulerer procedurer og sikkerhed i forbindelse med modultestning på Danskuddannelse 1, 2 og 3.

Se Bekendtgørelse om modultestning på danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. hos Udlændinge- og integrationsministeriet (uim.dk).

På siden Vejledning til modultest finder du mere om retningslinjerne for modultestning og får svar på, hvordan sprogcentret skal tilrettelægge modultest, herunder hvordan modultest skal afholdes, og hvordan sprogcentrene skal opbevare testene.

Se mere om vejledningerne til modultest.