Vejledning til modultest

Sprogcentrene er ansvarlige for at teste kursisternes sproglige færdigheder og niveau ved afslutningen af hvert modul på danskuddannelserne. Få adgang til diverse vejledninger her.

Danskuddannelse 1, 2 og 3 er hver opdelt i seks moduler. Kursistens sprogtilegnelse skal løbende evalueres. Oprykning fra et modul til det næste, sker når kursisten har nået målene for det aktuelle modul og har bestået sin test.

Vejledning til Modultestning (2020) henvender sig til ledere, modultestansvarlige og testere hos sprogcentre og andre, der udbyder danskuddannelse til voksne udlændinge. Testningen skal gennemføres ved brug af Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) modultestmaterialer.

Læs mere om SIRIs modultestmaterialer.

Retningslinjerne beskriver, hvordan sprogcentre skal afholde testen, praktiske forhold, hvordan test skal opbevares, m.m.

Find vejledninger, oversigt over samtlige modultest og information om fritagelse fra modultestning herunder.

Vejledning til modultestning (2020)

Vejledningen indeholder de gældende retningslinjer for modultest, herunder hvordan sprogcentret afholder og opbevarer test, m.m. Du finder også vejledning til den praktiske afholdelse af modultest.

Oversigt over samtlige mundtlige og skriftlige modultest (2023) (pdf)

Oversigten indeholder samtlige modultest fordelt på Danskuddannelse 1, 2 og 3, og du kan se, hvilke færdigheder der testes på de enkelte moduler.

Vejledning til mundtlige og skriftlige modultest (2006).

Vejledningen indeholder information om generelle forhold om modultest, bedømmelseskriterier, begrundede bedømmelser, niveaubeskrivelser, eksempler på kursistbesvarelser m.m.

Ansøgning om fritagelse fra modultestning (pdf) 

Ordblinde, blinde og døve m.fl. kan i visse tilfælde fritages fra modultestning, jf. Vejledning til modultestning (2020). Fritagelse omfatter også kursister på Danskuddannelse 1 med særlig svag skriftlig progression. I vejledningen finder du blandt andet kriterier og dokumentationskrav for fritagelse.

Send den udfyldte ansøgning til . Se også retningslinjer for dokumentation, som er anført nederst i ansøgningsskemaet.