Danskuddannelse 1 - materialer til modultest

Materialerne til modultest til Danskuddannelse 1 (DU1) omfatter information og inspiration til underviser, ugeskemaopgaver, ugeskemaer, tegninger samt videoer til kursisternes forberedelse.

Modultestmaterialet består af en offentlig tilgængelig del til kursister og en fortrolig del til sprogcentre. Information og testmateriale til den offentligt tilgængelige del af hvert modul kan downloades herunder. Materialerne er opdelt i materialer til mundtlige og skriftlige test.

Ledere af sprogcentre kan rekvirere den fortrolige del af materialet til modultest hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på .

Her finder du materialerne

I takt med, at der produceres nye modultestformater, vil der blive tilføjet nye materialer, som informationsark til underviser og eksempler på nye opgaveformater.

Information til underviser om opgave 1 - ugeskemaopgave (DU1M2)(pdf)

Her finder du information om testen, hvor kursistens evne til at svare på enkle spørgsmål om aktiviteter i hverdagen testes.

Vejledning til forberedende undervisningsforløb til opgave 1 - ugeskemaopgave (DU1M2)(pdf)

Vejledningen beskriver de sproglige mål for undervisning og test samt idéer til, hvordan materialet kan bruges i undervisningen.

Ugeskema - A3 (DU1M2)(pdf)

Tegninger af kursistens aktiviteter eller stikord sættes ind i ugeskemaet.

Tegninger til opgave 1 - ugeskema (DU1M2)(pdf)

Tegningerne viser aktiviteter i dagligdagen, som kursisten kan bruge som støtte til at udfylde ugeskemaet.

Mine 4 aktiviteter - opgave 1 (DU1M2)(pdf)

Kursistens aktiviteter skrives ind i skemaet.

Demooptagelse af ugeskemaopgaven (video). 

I videoen kan du se et eksempel på, hvordan den mundtlige test i ugeskemaopgaven foregår i praksis.

 

Information til underviser om læseopgaverne til 1.2 (DU1M2)(pdf)

Der er fire læseopgaver på 1.2. Her finder du information om testopgaverne.

 

Eksempel - DU1.2 - Læsning - Opgave 2 (DU1M2)(pdf)

Eksemplet viser testen - Konsonanter i for- og udlyd.

Information til underviser om opgave 1 (DU1M3)(pdf)

Her finder du information om testen, hvor kursisten testes i at kunne stille enkle faktuelle og fokuserede spørgsmål til almindelige situationer i hverdagen og på arbejdet. Opgaven består af 6 forskellige mindmaps og indeholder felter til kursistens stikord.

Mindmap findes i to formater henholdsvis A4 og A3:

Mindmaps - A4 - opgave 1 (DU1M3)(pdf)

Mindmaps - A3 - opgave 1 (DU1M3)(pdf)

 

Information til underviser om opgave 2 - case med fotos (DU1M3)(pdf)

Her finder du information om testen, hvor kursisten testes i at kunne stille enkle spørgsmål til almindelige hverdags- og arbejdssituationer.

Eksempel på opgave 2 - Jacob er kok (DU1M3)(pdf)

Case med billeder af Jacob på arbejde.

Information til underviser om læseopgaverne til 1.3 (DU1M3)(pdf)

Der er fire læseopgaver på 1.3. Her finder du information om testopgaverne.

Eksempel - DU1.3 Læsning Opgave 3 (DU1M2) (pdf)

Eksemplet viser testen - Lyt og sæt streg mellem stavelserne.

Information til underviser om opgave 1 - emneopgave (DU1M4)(pdf)

Her finder du information om testen, hvor kursisten testes i at kunne fortælle om et emne og svare på spørgsmål om, fx arbejde eller fritid.

Mindmaps - A4 - opgave 1 (DU1M4)(pdf)

Her finder du 6 forskellige mindmaps med felter til kursistens stikord om, fx arbejde eller fritid.

Information til underviser om opgave 2 - informationskløft (DU1M4)(pdf)

Her finder du information om testen, hvor kursisterne udveksler informationer med hinanden ved at stille spørgsmål og svare ud fra en case med fotos og stikord.

Eksempel på opgave 2 - Maja (DU1M4)(pdf)

Case med billeder af Maja på arbejde og i fritiden.